Strona główna


            Jesteśmy szkołą, która kształtuje wśród naszych uczniów i wychowanków najistotniejsze
w życiu każdego człowieka wartości i dokonujemy ich hierarchizacji zgodnie z chrześcijańskim
systemem wartości. Pragniemy, by w myśl świętej Królowej Jadwigi, która jest patronką szkoły
podstawowej i gimnazjum, dzieci i młodzież naszej szkoły „żyli mądrze i czynili dobro”.
Wpajamy takie cnoty jak: wiara, miłość, roztropność i męstwo. Stawiamy na indywidualny
rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie własnej wartości, podmiotowości
i bezpieczeństwa. Wdrażamy do kreatywnego poszukiwania prawdy i piękna w świecie.  Na kolejnych
etapach edukacyjnych stwarzamy warunki, aby na drodze rzetelnej pracy, każdy miał szansę
osiągnięcia celów życiowych i odnalezienia własnego miejsca w świecie.

            Te myśli  przyświecają naszym wszelkim działaniom wychowawczym i dydaktycznym.

            Pragniemy, by uczniowie naszej szkoły postępowali zgodnie z  przesłaniem  naszej patronki
św. Królowej Jadwigi zawartym w słowach św. Jana Pawła II: „Nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą”.