Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere,

ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

Milí žiaci a rodičia,

chcem vás osloviť ako kariérová poradkyňa školy, ktorá poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie. Moja činnosť je rôznorodá, ale hlavnou úlohou naďalej zostáva pomáhať pri výbere ďalšieho štúdia a ovplyvňovať tak profesionálne smerovanie žiakov. Náplňou práce kariérového poradcu však nie je len pomáhať deviatakom pri výbere ich ďalšieho štúdia, pretože systematicky sa pripravovať na určitú profesiu vyžaduje omnoho dlhší čas, preto si aj mladší žiaci musia uvedomiť, že sa učia pre život a nie pre školu. Mnohým žiakom sa nechce po škole chodiť ešte do „ďalšej školy". Uvedomte si však, že dostať sa na dobrú strednú školu, ktorú ste si vybrali, je z hľadiska vášho budúceho života veľmi dôležité. Možno viac, ako si teraz myslíte. A kvôli tomu sa rozhodne oplatí obetovať pár hodín voľného času. Každý máme svoj osud vo vlastných rukách. Ak to chcete v živote niekam dotiahnuť, musíte sa o to pričiniť a musíte vytrvalo ísť za svojimi cieľmi. Ak sám (sama) prejavíš chuť zabojovať a dobre sa pripraviť, tvoje šance na úspech sa výrazne zvýšia.

Kariérová a výchovná poradkyňa:

PhDr. Martina Horňáková

Konzultačné hodiny:

streda - 13. 15 hod. - 14. 00 hod. (prípadne podľa potreby)