Pracownicy szkoły

Lista pracowników ZSP w Ostroszowicach w roku szk. 2019-2020

DYREKTOR

p. Urszula Zając

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

NAUCZYCIELE

p. Monika Kossakowska


p. Janusz Głód

Nauczyciel j. polskiego w kl. IV - VIII
wychowawca kl. VIII

Nauczyciel historii w kl. IV - VIII, nauczyciel wdż  kl. IV - VIII, nauczyciel etyki kl VII, nauczyciel techniki w kl. IV - VI

p. Ilona Łukasikp. Anna Czarnecka

Nauczyciel przyrody w kl. IV
i geografii w kl. VII - VIII, nauczyciel wos, wychowawca kl.VII, wychowawca świetlicy

Nauczyciel biologii w kl. V - VIII i chemii w kl.VII - VIII, wychowawca klasy V 

p. Joanna Fedko


p. Joanna Bełtowska

Nauczyciel j. angielskiego w kl. I - VIII
i w przedszkolu, nauczyciel plastyki w kl. IV - VII

Nauczyciel matematyki kl. IV - VIII

p. Jacek Dzwolak

Nauczyciel wychowania fizycznego 
w kl. IV-VIII, fizyki w kl. VII-VIII,  wychowawca kl. VI

p. Małgorzata Śliwa


p. Mariusz Tyrcha

urlop zdrowotny


Nauczyciel  informatyki w kl. IV - VIII,


p. Iwona Cebulska

Nauczyciel nauczania zintegrowanego - 
kl. II

p. Joanna Czeczot

ks. Paweł Kuriata

Nauczyciel religii w kl. I - IV, wychowawca kl. IV

Nauczyciel religii w kl. V - VIII 
i w przedszkolu

p. Elżbieta Juziuk-Janicka


p. Aleksandra Bajk - Czerwonka

urlop zdrowotny


Nauczyciel nauczania zintegrowanego - 
kl. III, nauczyciel j. niemieckiego - kl. VII - VIII


p. Alicja Najwer


Nauczyciel  nauczania zintegrowanego -kl.I

p. Waldemar Koprowski

Nauczyciel muzyki w kl. IV - VII

p. Grażyna Panońko

Nauczyciel  wychowania przedszkolnego gr. 3-4 latków

p. Ewa Klaus / p. Patrycja

Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
gr. 5-6 latków

   

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

p. Krzysztof Sroka

Księgowy

p. Katarzyna Masłowska

Sekretarz szkoły

p. Beata Wasylów

Pracownik obsługi

p. Joanna Kowal

Pracownik obsługi

p. Czesław Tchoryk

Woźny

Comments