Patron szkoły

Przedstawiamy sylwetkę patrona szkoły

           Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy św. Anny w Toruniu (obecnie Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja-kupca z Krakowa oraz matki torunianki-Barbary z domu Watzenrode. W szkole parafialnej, w pobliżu kościoła p.w. św. Jana, Kopernik uczył się łaciny, rachunków i śpiewu.

Kopernik posiadał rodzeństwo: starszego brata  Andrzeja oraz dwie siostry Barbarę i Katarzynę.  Krótko przed śmiercią ojca w 1483 roku rodzina Koperników  przeniosła  się do kamienicy przy Rynku Staromiejskim.

W 18 roku życia za sprawą wuja Łukasza Watzenrode Mikołaj Kopernik udał się na studia uniwersyteckie  do Krakowa. W latach 1491-1495 pobierał nauki w dziedzinie  geometrii, trygonometrii, matematyki oraz astronomii. Następnie  lata to kolejne studia we Włoszech, w Bolonii na wydziale prawa kanonicznego (1496-1500), a następnie w Padwie  (1501-1503), gdzie studiuje medycynę. W roku 1503 Kopernik obronił doktorat z prawa kanonicznego.

Po okresie nauki wraca Kopernik na Warmię. Na Warmii Mikołaj prowadził szeroko zakrojoną działalność publiczną. Opracowuje rozprawę o sposobie bicia monet, w której jako pierwszy wśród ekonomistów udowadnia, że dobra moneta wypierana jest z obiegu przez gorszą. Tłumaczył dzieła greckie na łacinę, otrzymał też zaproszenie władz kościelnych w Rzymie do współpracy przy projekcie reformy kalendarza. Najwięcej jednak czasu poświęcił obserwacji gwiazd.

W roku 1523 został wybrany generalnym administratorem  diecezji warmińskiej. W  tym czasie wrócił do Fromborka i tam pozostał  już do śmierci. Przebywając nadal we Fromborku zajmuje się Kopernik astronomią.  Pracę nad dziełem ‘’De revolutionibus’’ rozpoczął Kopernik około 1515 roku i właściwie do końca życia ciągle wnosił do niego poprawki. Ukazuje się ono drukiem w 1543 roku w drukarni Jana Petreiusa pod tytułem ‘’De revolutionibus  orbium coelestium  libri VI’’, a dedykowane jest papieżowi Pawłowi III. Dzieło składało się z sześciu ksiąg i 203 kart, a pierwszy nakład wynosił około tysiąca egzemplarzy. Tymczasem Kopernik ciężko zachorował, by dnia 24 maja 1543 roku zamknąć oczy na zawsze. Został pochowany w podziemiach katedry fromborskiej, w pobliżu ołtarza należącego do jego kanonii.