Ogłoszenia‎ > ‎

Terminy rekrutacji do przedszkola - cz. 1

opublikowane: 27 lut 2019, 10:59 przez Małgorzata Śliwa

Załącznik nr 2

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno-PrzedszkoInym w Ostroszowicach w roku szkolnym 2019/2020:

l.p

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11 marca 2019

22 marca 2019

2 4 kwietnia 2019

10 maja 2019

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

25 marca 2019

5 kwietnia 2019

13 maja 2019

24 maja 2019

3

Podanie do publicznej wiadomości listy przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2019

27 maja 2019

4

Potwierdzenie            przez   rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

9 kwietnia 2019

15 kwietnia 2019

28 maja 2019

31 maja 2019

4

Comments