Ogłoszenia‎ > ‎

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

opublikowane: 27 lut 2019, 11:07 przez Małgorzata Śliwa   [ zaktualizowane 27 lut 2019, 11:10 ]

Zarządzenie Nr 6/2018/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach z dnia 26 lutego 2019 r

w sprawie:

określenia terminów: postępowania rekrutacyjnego. składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. a także terminy składania dokumentów do Gminnego Przedszkola Publicznego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach

Na podstawie art. 154 ust.l pktl ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 rpoz.59;zm.Dz.U z 2017 r poz 949 i poz.2203), Zarządzenia Nr 35/13/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 15 lutego 2019 r zarządza się, co następuje

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Gminnego Przedszkola Publicznego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-PrzedszkoInym w Ostroszowicach w roku szkolnym 2019/2020, powołuję komisję rekrutacyjną i przedstawiam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do Gminnego Przedszkola Publicznego (załącznik nr 2) oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika (załącznik nr I) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach.Skład komisji:

Jacek Dzwolak — przewodniczący komisji

Grażyna Panońko - członek komisji

Alicja Najwer - członek komisji

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020

Comments