Historia szkoły

     Uczniowie naukę w Szkole Podstawowej w Ostroszowicach  rozpoczęli w 1946 r. W tym okresie pracowało w niej tylko dwóch nauczycieli w pięciu oddziałach, ale już w roku szkolnym 1948/1949 grono pedagogiczne powiększyło się do pięciu osób. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach. Pierwszy to ten, w którym obecnie uczą się uczniowie klas I-VI, drugi  tzw. ”mała szkoła”  gdzie   funkcjonuje Przedszkole Gminne należące do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.Zajęcia w tym budynku przedszkolaki  będą miały do czasu ukończenia budowy nowego przedszkola.        Pierwsze świadectwa otrzymali uczniowie w lutym 1946 r.  z pieczątką  „Szkoła Powszechna im. Mikołaja Kopernika” w Wyganowie, taką nazwę nosiły obecne Ostroszowice.

Początki były bardzo skromne, w większości klas brakowało podstawowego wyposażenia.   W salach lekcyjnych były ławki, biurko nauczycielskie i tablica. Brakowało pomocy dydaktycznych. Największymi skarbami były trzy mapy i poniemiecki globus. Pomoce były tak cenne, że przechowywano je w gabinecie kierownika szkoły. Klasy ogrzewane były piecami kaflowymi , w szkole brakowało bieżącej wody.

Przez dwadzieścia lat istnienia placówka nie posiadała sali gimnastycznej ani boiska szkolnego, ale w roku szkolnym 1967/1968 dzięki determinacji nauczycieli i rodziców, zostało oddane do użytku boisko szkolne  oraz rozpoczęto remont budynku, w którym wcześniej znajdowało się kino.

Po pracach remontowych i adaptacyjnych sala kinowa zmieniła się w szkolną salę gimnastyczną. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku placówka wzbogaciła się o tzw. ,,zieloną salę”, czyli boiska do piłki siatkowej, nożnej, ścieżkę dla rowerów i tor przeszkód.

O to, by uczniowie mogli zdobywać wiedzę, a przy tym czuć się w szkole miło i bezpiecznie, przez przeszło pół wieku dbało szereg wspaniałych nauczycieli i pracowników. Nie sposób wymienić tu wszystkich – bowiem na przestrzeni 60-ciu lat w szkole pracowało przeszło stu nauczycieli. Jedni dłużej, inni krócej.

Pierwszym kierownikiem i jednocześnie jej organizatorem był pan Władysław Sas (1946 – 1950). Przez kolejne lata placówką kierowało 7 dyrektorów. Obecnie dyrektorem jest pani Urszula Zając.

Szkoła Podstawowa w Ostroszowicach ma ponad 60 lat. Przeszła przeobrażenie związane z reformą oświaty, była szkołą siedmioklasową, ośmioklasową, by w końcu stać się sześcioklasową, a od 2001 roku Uchwałą Rady Gminy stała się Zespołem Szkolno – Przedszkolnym. W ciągu sześćdziesięciu lat mury szkoły opuściło 1541 uczniów. Wśród naszych absolwentów spotykamy prawników, lekarzy, księży, ekonomistów, inżynierów, nauczycieli.

 

Z dokumentacji szkoły wynika, że do 1968 roku szkoła nosiła imię Mikołaja Kopernika. Do dnia dzisiejszego nie wiemy dlaczego imię zniknęło i nie jest używane. Podjęte zostały działania zmierzające do reaktywowania imienia szkoły.  Na koniec roku szkolnego 2007 / 2008 uczniowie naszej szkoły otrzymali znów świadectwa z imieniem patrona.

Szkoła Podstawowa w Ostroszowicach na podstawie uchwały nr XVIII/ 168/ 08  Rady Gminy Dzierżoniów z dnia  31 stycznia  2008 r. nosi imię Mikołaja Kopernika.