Zadanie nr 23. Kangur 2013

Zadanie nr 23

Ola zjadła kawałek czekolady, a Ala jedną czwartą reszty. Okazało się, że dziewczynki łącznie zjadły pół czekolady. Jaką część tabliczki czekolady zjadła Ala?

A.                        B.                        C.                        D.                        E.                        

Rozwiązanie zadania nr 23

R o z w i ą z a n i e:

Zadanie nie jest typowe dla tego konkursu, ponieważ sytuuje się na poziomie oceny bdb (tj nie wykracza poza ten poziom) i z drugiej strony należy do klasyki ćwiczeń tego typu. To tak na marginesie. Przejdźmy do rozwiązania:

Oznaczenia:

1 - cała czekolada

a - część czekolady zjedzona przez Olę

(1 - a) - część czekolady zjedzona przez Alę

Wniosek:
 

czyli


stąd


Część czekolady którą zjadła Ala to:Odpowiedź: C
Comments