ZAWÓD Technik Pojazdów Samochodowych/Mechanik Pojazdów Samochodowych  co będziemy mieli po nich  ?Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych, m. innymi: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Praktycznych umiejętności uczeń nabywa na pracowni diagnostyki pojazdów jak i pracowni elektroniki i elektrotechniki. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej.
Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w klasie II i III w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego i wybranych firmach samochodowych Krosna oraz regionu podkarpackiego. Ponadto w toku miesięcznej praktyki zawodowej w starannie dobranych zakładach pracy uczeń ma możliwość poznania ich zasad funkcjonowania. Dla najlepszych uczniów przygotowujemy praktyki w samochodowych firmach General Motors, Volksawagen, Toyota, Renault, Peugeot, Honda Nissan itp.
Uczniowie którzy zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania prawa jazdy na kursie obejmującym naukę przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami. Dla uczniów naszej szkoły kurs ten jest bezpłatny i prowadzony jest w klasie trzeciej.
Cykl kształcenia kończy się egzaminem organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Z uwagi na to, ze jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ), informujemy, że egzaminy te są realizowane u nas. Na te egzaminy przyjeżdżają także uczniowie z innych szkół województwa podkarpackiego. Uważamy więc, ze warto u nas podjąć naukę i na miejscu zdawać egzamin kwalifikacyjny zawodowy. Po jego zdaniu, każdy uczeń-absolwent uzyskuje dyplom technika pojazdów samochodowych w języku polskim, języku angielskim oraz wybranym języku obcym.
W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również całkowicie bezpłatnie zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.