O stránkách

Tyto stránky slouží žákům pro výuku.
Mohou zde být umístěny informace o učivu, předmětových soutěžích a podobně.

Stránky slouží žákům také jako knihovna testů.

Zásadní informace o výuce, domácích úkolech a hodnocení žáků jsou v aplikaci Bakaláři.