Stypendia

opublikowane: 6 wrz 2019, 04:12 przez ZSG-T   [ zaktualizowane 6 wrz 2019, 04:12 ]
Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgromadziliśmy wystarczające środki na sfinansowanie roku szkolnym 2019/2020, wspólnie z Fundacją Św. Mikołaja, dwu stypendiów dla naszych uczniów.
Kryteria formalne, które należy spełnić, aby ubiegać się o stypendium:
  1. Miesięczny dochód netto nie wyższy niż 1500 zł.
  2. Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium – 4,0
  3. Złożony kompletny i podpisany wniosek do 20 września 2019 r.
Kryteria merytoryczne:
  1. Zaangażowanie i aktywność społeczna
  2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2018 r.)
Wniosek można pobrać ze strony Fundacja Św. Mikołaja lub u pedagoga szkolnego.
Informacji dodatkowych udziela koordynator programu, pedagog szkolny Nina Dębiec.