Utworzenie pracowni przyrodniczo – leśnej w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi 

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

Całkowita wartość zadania: 35.455,00 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 30.135,00 zł


Opis projektu: Projekt obejmował koncepcję zagospodarowania przestrzennego sali przy maksymalnym wykorzystaniu niewielkiej powierzchni sali w celu jej przystosowania do prowadzenia lekcji, zajęć pozalekcyjnych czy kół zainteresowań, poprzez wykorzystanie różnorodnych ekspozycji o tematyce przyrodniczo – leśnej i biologicznej. 
W ramach projektu wyremontowano salę lekcyjną (położenie wykładziny PCV, malowanie ścian i sufitów, wymiana kabli elektrycznych) oraz wydzielono z niej zaplecze, w które wyposażono w nowe meble, zakupione dzięki otrzymanej dotacji. Pracownia została wyposażona w ławki, krzesła, suchościeralną tablicę, rolety zaciemniające oraz liczne pomoce i materiały dydaktyczne (półki ekspozycyjne, modele grzybów, średnicomierze, wysokościomierze, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, lupy, miarki, pęsety, szalki, kiełkowniki, czerpaki, lornetki, zestawy do badania gleby i wody).