Kandydacie!

Jeśli jesteś zainteresowany nauką w naszej szkole, wchodząc na stronę

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

powinieneś w wyszukiwarce wpisać: technikum nr 13

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zadzwoń do szkoły, a udzielimy Ci wszelkiej pomocy. 

InformatorKryteria rekrutacji w Zespole Szkół Geodezyjno-Techniczncych im. Sybiraków w Łodzi na rok szkolny 2016/2017

Przedmioty, z których oceny na świadectwie brane są pod uwagę przy wyliczaniu punktacji to:

  • technik geodeta: język polski, język obcy, informatyka, matematyka
  • technik informatyk: język polski, język obcy, informatyka, matematyka
  • technik geolog: język polski, język obcy, informatyka, matematyka lub geografia
  • technik leśnik: język polski, język obcy, informatyka, matematyka lub biologia
  • technik drogownictwa: język polski, język obcy, informatyka, matematyka

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • świadectwo zdrowia
  • trzy fotografie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika geodety, technika informatyka, technika geologa i technika leśnika (skierowanie na bezpłatne badania można pobierać w sekretariacie szkoły)


Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły 

 tel. (42) 65-98-222 w godzinach 8.00-15.00