Kandydacie!

Jeśli jesteś zainteresowany nauką w naszej szkole, wchodząc na stronę

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

powinieneś w wyszukiwarce wpisać: technikum nr 13

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości zadzwoń pod numer 42 6598222

lub napisz do szkoły na adres kontakt@zsgt.elodz.edu.pl, a udzielimy Ci wszelkiej

 pomocy.


Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych VULCAN. 

Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

W dniu 9 czerwca 2020 r. godz. 14:00 planowany jest  pokaz systemu naboru elektronicznego VULCAN. 

Wydarzenie zostanie przeprowadzone na żywo na serwisie YouTube i będzie dostępne nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego.

 Link : Pokaz VulcanInformator

technik geodeta                 technik informatyk               technik leśnik

Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi na rok szkolny 2020/2021

Przedmioty, z których oceny na świadectwie brane są pod uwagę przy wyliczaniu punktacji to:

  • technik geodeta: język polski, język obcy, informatyka, matematyka
  • technik informatyk: język polski, język obcy, informatyka, matematyka
  • technik leśnik: język polski, język obcy, matematyka, informatyka lub biologia

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • świadectwo zdrowia
  • trzy fotografie
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika geodety, technika informatyka, technika leśnika (skierowanie na bezpłatne badania można pobierać w sekretariacie szkoły)


Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły 

 tel. (42) 65-98-222 w godzinach 8.30-15.30