Technik geolog


Czym zajmuje się absolwent szkoły kształcącej w zawodzietechnik geolog?
 • wykonuje odkrywki geologiczne
 • prowadzi wiercenia geologiczne w poszukiwaniu złóż
 • pobiera próbki skał do badań laboratoryjnych
 • dokumentuje profile otworu wiertniczego
 • opracowuje mapy geologiczne
 • bada wodę do celów spożywczych i przemysłowych
 • wykonuje projekty i dokumentację hydrogeologiczną dla potrzeb ujęć wód podziemnych, np. studni głębinowych
 • wykonuje studnie m.in. głębinowe
 • projektuje trasy geoturystyczne i organizuje ruch turystyczny
Miejsca zatrudnienia technika geologa państwowe lub prywatne:
 • firmy geologiczne poszukujące złóż
 • przedsiębiorstwa górnicze eksploatujące złoża
 • firmy geologiczne badające tereny pod obiekty budowlane
 • przedsiębiorstwa hydrogeologiczne
 • laboratoria i instytucje badawczelub
 • własna działalność gospodarcza

W zawodzie technik geolog wyodrębniono jedną kwalifikację:
 • RL.25.
  Wykonywanie prac geologicznych
Język obcy zawodowy: do wyboru