Technik geodeta


Czym zajmuje się absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta?

 • wykonywaniem pomiarów i aktualizacją map
 • sporządzaniem map do celów prawnych i projektowych
 • przeprowadzaniem podziałów nieruchomości
 • geodezyjną obsługą inwestycji (np. budowy budynków, dróg, linii kolejowych, zakładów przemysłowych itp.)
 • tyczeniem obiektów budowlanych
 • wykonywaniem pomiarów kontrolnych w trakcie wznoszenia budowli
 • prowadzeniem ewidencji gruntów, budynków i lokali
Miejsca zatrudnienia technika geodety
firmy i przedsiębiorstwa geodezyjne i budowlane
 • urzędy administracji państwowej (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, urzędy wojewódzkie)
 • urzędy administracji samorządowej (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i urzędy gmin)
 • ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • własna działalność gospodarcza
Kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geodeta

 • BD.31. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

 • BD.32. 
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Język obcy zawodowy: do wyboru