Technik budowy dróg


Czym zajmuje się technik budowy dróg?
 • budową dróg i obiektów mostowych
 • prowadzeniem przeglądów technicznych związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
 • sporządzaniem kosztorysów
 • opracowaniem dokumentacji przetargowej
Miejsca zatrudnienia technika budowy dróg
 • firmy drogowo –mostowe
 • firmy projektowe z branży drogowo –mostowej
 • organy administracji publicznej zarządzające drogami
 • laboratoria drogowe
 • zakłady produkcji materiałów drogowych
 • własna działalność gospodarcza
Kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budowy dróg

 • BD.25. 
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

 • BD.01. 
Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych