Maszyny Rolnicze


Zarejestruj się na koncieZaloguj się tutajWarunki korzystaniaOchrona prywatnościCentrum Pomocy


 Podstawa Programowa  Standardy Wymagań Egzamin Zawodowy
 Wymagania Edukacyjne z przedmiotu maszyny rolnicze  Kryteria Oceniania z przedmiotu maszyny rolnicze  Zasady BHP dla uczniów ZSAiO na warsztatach mechanizacji
 Plan dyd - kl. 1 MOPiMR
  Plan dyd - kl. 2 MOPiMR  Plan dyd - kl. 3 MOPiMR

  MASZYNY  ROLNICZE
 PREZENTACJE MASZYN - authorSTREAM
 zsaio
Materiały edukacyjne dla uczniów ZSZ - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Technika w rolnictwie Część 1  Technika w rolnictwie Część 2
  Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne Pojazdy i ciągniki rolnicze

Rozkład materiału z przedmiotu „Maszyny rolnicze”.

dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103                      Klasa 2 MOPiMR

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

                          

 

 

Przygotował: mgr inż. Ludwik Olek

Liczba godzin w cyklu kształcenia: 160            

Liczba godzin w klasie 2: 3 godziny tygodniowo x 32 tygodnie  =  96 godzin

Liczba godzin w klasie 3: 2 godziny tygodniowo x 32 tygodnie  =  64 godzin:

 

6.         Maszyny rolnicze

6.1.  Podstawy rolnictwa

6.2.  Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze

6.3.  Podstawy obsługi technicznej i napraw

6.4.  Obsługa i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych

 

Dział programowy

Jednostka tematyczna

Treści kształcenia z podstawy programowej

INFORMATOR

 

Nr lekcji

Temat lekcji

Liczba godzin

 

Klasa II

 

6.1.  Podstawy rolnictwa

 

1--30

 

1.Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu maszyny rolnicze


2. Znaczenie bezpieczeństwa pracy w  rolnictwie.


3. Siedlisko i jego czynniki.

4. Kategorie gruntów i klasyfikacja gleb.

5. Podstawowe pojęcia związane z glebą, jej żyznością i urodzajnością.

6. Analizowanie profili glebowych


7. Charakterystyka roślin uprawnych.


8. Grupy chwastów.

9. Grupy szkodników w uprawach roślin.

10. Rodzaje chorób roślin.

11. Charakterystyka środków do chemicznej ochrony roślin.

12. Metody ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami.

13. Chemiczna ochrona roślin.

14. Prace i zabiegi występujące w produkcji roślinnej.

15. Uprawa i doprawianie roli.

 

16. Wymagania pokarmowe roślin.


17. Rodzaje nawozów stosowanych w rolnictwie.


18. Nawożenie organiczne.

19. Nawożenie mineralne.


20. Wpływ nawozów na wzrost i rozwój roślin.


21. Posługiwanie się tabelą mieszania nawozów.


22. Siew i sadzenie roślin.


23. Obliczanie ilości wysiewu nasion.


24. Pielęgnacja  roślin.


25. Ochrona roślin.


26. Zbiór zielonek.


27.Zbiór zbóż


28. Zbiór roślin okopowych.


29. Gatunki zwierząt w rolnictwie.30. Charakterystyka i rodzaje pasz w żywieniu zwierząt.30

      Czynniki klimatyczne.

      Wpływ czynników 

klimatycznych na rozwój roślin.

      Czynniki glebowe.

      Rośliny uprawne.

      Chwasty.

      Szkodniki.

      Choroby roślin.

      Uprawa i doprawianie roli.

      Wymagania pokarmowe 
roślin.

      Nawożenie organiczne.

      Nawożenie mineralne.

      Siew i sadzenie roślin.

      Pielęgnacja i ochrona roślin.

      Metody ochrony roślin.

      Chemiczna ochrona roślin

      Zbiór zielonek.

      Zbiór zbóż.

      Zbiór roślin okopowych.

      Gatunki zwierząt w 
produkcji zwierzęcej.
      Charakterystyka pasz.

Skrócone Normatywy Produkcji Rolnej

 

6.2.  Maszyny, urządzenia i 
narzędzia 
rolnicze

 

31-9631. Rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

32. Przewidywanie zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


33. Pojęcie agregatu rolniczego. 


34. Rodzaje agregatów - charakterystyka


35. Sposoby ruchu agregatów.


36. Rodzaje maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


37. Charakterystyka maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


38. Zasady doboru maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do ciągnika celem pełnego wykorzystania mocy.


39. Zasady doboru maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych
w produkcji roślinnej.


40. Rodzaje i zadania zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej.


41. Dobieranie zestawów agregatów  rolniczych do ciągnika - ćwiczenia.


42. Zasady doboru maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji zwierzęcej. 


43. Zasady doboru parametrów roboczych maszyn, urządzeń rolniczych i narzędzi rolniczych.


44. Koszty użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych.


45. Zasady obliczania kosztów użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. - ćw.


46. Koszty wykonania usługi sprzętem rolniczym.47. Ekonomiczne korzyści ze stosowania agregatów złożonych.


48. Rodzaje i zadania zabiegów  uprawowych.


49. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i narzędziom do uprawy roli.


50. Maszyny i narzędzia do uprawy roli.


51. Budowa i działanie maszyn do  uprawy roli. Zasady regulacji maszyn.52. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i narzędziom doprawiającym.


53. Maszyny i narzędzia do doprawiania  roli.


54. Budowa i działanie maszyn i narzędzi do doprawiania roli. Zasady regulacji maszyn.55. Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom do siewu i sadzenia.


56. Maszyny do siewu i sadzenia.

57. Budowa i działanie maszyn do siewu i sadzenia. Zasady regulacji maszyn.

58.Obliczanie próby kręconej i długości znaczników w siewnikach - ćwiczenia.59. Wymagania agrotechniczne dla  maszyn i urządzeń do  nawożenia.


60. Maszyny i urządzenia do nawożenia.

61. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do nawożenia. Zasady regulacji maszyn.

TEST - Maszyny do nawożenia
62. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i narzędziom do pielęgnacji roślin.

63. Maszyny i urządzenia do pielęgnacji  roślin.

64. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do pielęgnacji roślin. Zasady regulacji maszyn.
65. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i urządzeniom do ochrony  roślin.

66. Maszyny i urządzenia do ochrony  roślin.

67. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do ochrony roślin. Zasady regulacji maszyn.

68. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i urządzeniom o zbioru  zielonek.

69. Maszyny i urządzenia do zbioru  zielonek.

70. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do zbioru zielonek. Zasady regulacji maszyn.

71. Dobieranie zestawu maszyn do zbioru  zielonek w gospodarstwie - ćwiczenia.
72. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i urządzeniom do zbioru i  obróbki zbóż.

73. Maszyny i urządzenia do zbioru i obróbki zbóż.

74. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do zbioru i obróbki  zbóż. Zasady regulacji maszyn.

75. Maszyny i urządzenia czyszczenia i  sortowania nasion.

76. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i sortowania nasion.

77. Maszyny i urządzenia do suszenia  nasion. 

78. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i urządzeniom do zbioru  okopowych.

79. Maszyny i urządzenia do zbioru i  przechowywania ziemniaków.

80. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do zbioru i przechowywania ziemniaków. Zasady regulacji maszyn.

81. Maszyny i urządzenia do zbioru  buraków i innych roślin okopowych.

82. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do zbioru buraków i innych roślin  okopowych. Zasady regulacji maszyn.83. Wymagania stawiane urządzeniom do
transportu wewnętrznego.

84. Maszyny i urządzenia do transportu wewnętrznego.

85. Budowa i działanie urządzeń do transportu wewnętrznego

86. Wymagania stawiane urządzeniom do przygotowania i zadawania pasz.

87. Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz.

88. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do  przygotowania i zadawania pasz. Zasady regulacji maszyn.
89. Wymagania stawiane urządzeniom do zaopatrywania gospodarstw w wodę.

90. Urządzenia do zaopatrywania  gospodarstw w wodę.

91. Budowa i działanie urządzeń do zaopatrywania gospodarstw w wodę.

92. Obliczanie zapotrzebowania  gospodarstwa na wodę - ćwiczenia.
93. Wymagania stawiane urządzeniom do  dojenia.

94. Urządzenia do dojenia.

95. Budowa i działanie urządzeń do dojenia.

96. Urządzenia do usuwania odchodów zwierzęcych.


 

66

−      Przepisy bezpieczeństwa 
pracy przy użytkowaniu maszyn, urządzeń i narzędzi 
rolniczych.

−      Rodzaje agregatów 
rolniczych.

−      Zasady zestawiania 
agregatów.

−      Sposoby ruchu agregatów.

−      Rodzaje i zadania zabiegów 
uprawowych.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i narzędziom do uprawy roli.

−      Maszyny i narzędzia do uprawy roli.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i narzędziom doprawiającym.

−      Maszyny i narzędzia do doprawiania
 roli.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom do siewu i sadzenia.

−      Maszyny do siewu i sadzenia.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom do 
nawożenia.

−      Maszyny i urządzenia do nawożenia.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i narzędziom do pielęgnacji 

roślin.

−      Maszyny i urządzenia do pielęgnacji
 roślin.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom do ochrony 
roślin.

−      Maszyny i urządzenia do ochrony 
roślin.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom o zbioru
 zielonek.

−      Maszyny i urządzenia do zbioru 
zielonek.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom do zbioru i 
obróbki zbóż.

−      Maszyny i urządzenia do zbioru zbóż.

−      Maszyny i urządzenia czyszczenia i 
sortowania nasion.

−      Maszyny i urządzenia do suszenia 
nasion.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom do zbioru 
okopowych.

−      Maszyny i urządzenia do zbioru

i przechowywania ziemniaków.

−      Maszyny i urządzenia do zbioru 
buraków i innych roślin okopowych.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do

transportu wewnętrznego.

−      Maszyny i urządzenia do transportu

wewnętrznego.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do

przygotowania i zadawania pasz.

−      Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do

zaopatrywania gospodarstw w wodę.

−      Urządzenia do zaopatrywania gospodarstw w wodę.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do dojenia.

−      Urządzenia do dojenia.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do usuwania odchodów zwierzęcych.

−      Urządzenia do usuwania odchodów 
zwierzęcych.
Zalecane zakupy:
KATALOG MASZYN ROLNICZYCH 2013
(na płycie CD)
Instrukcje:

Traktor Rolniczy New Holland TD60D , TD 70D , TD 80D , TD 90D,TD 95D...

Instrukcja Obsługi Ursus C- 360


Materiały do pobrania

Instrukcja obsługi ciagnika PRONAR


 

Klasa III

 

6.3.  Podstawy obsługi 
technicznej i 
napraw

 

97-127

97.Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu maszyny rolnicze


98. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych.


99. Podstawowe pojęcia techniczne z zakresu napraw i obsługi technicznej. 


100. Rodzaje napraw.


101. Kwalifikowanie maszyn do naprawy.


102. Rodzaje przeglądów technicznych maszyn.


103. Celowość stosowania przeglądów technicznych maszyn.


104. Trwałość i niezawodność maszyn.

105. Czynniki wpływające na niezawodność maszyn.

106. Czynniki wpływające na niedomagania maszyn.

107. Zużycia i uszkodzenia części maszyn.

108. Przyczyny powstawania uszkodzeń części maszyn.

109. Rodzaje zużycia części maszyn.


110. Diagnostyka maszyn.


111. Znaczenie diagnostyki. 


112. Przebieg procesu technologicznego naprawy maszyn.


113. Zasady demontażu maszyny na zespoły i części.


114. Zasady montażu zespołów i docierania maszyn.


115. Znaczenie i istota mycia maszyn podczas obsługi technicznej i napraw.

116. Weryfikacja części.


117. Zadania weryfikacji części maszyn.

118. Sposoby przeprowadzenia weryfikacji części maszyn.


119. Weryfikacja części - ćwiczenia.


120. Określanie celowości naprawy zużytych części maszyn.

121. Sposoby napraw zużytych części.


122. Sposoby regeneracji części maszyn.


123. Rodzaje zabiegów konserwacyjnych.


124. Środki i zabiegi konserwacyjne.


125. Konserwacja maszyn i urządzeń.


126. Dobieranie środków myjących - ćwiczenia.

 

127. Techniczne warunki odbioru maszyn po naprawie.

 

 

 

 

30

−      Przepisy bezpieczeństwa pracy przy 
obsłudze i naprawach maszyn, urządzeń i 
narzędzi.

−      Pojęcia techniczne z zakresu napraw i obsługi technicznej.

−      Rodzaje napraw.

−      Kwalifikowanie maszyn do naprawy.

−      Typy przeglądów technicznych.

−      Trwałość i niezawodność maszyn.

−      Zużycia i uszkodzenia części maszyn.

−      Diagnostyka maszyn.

−      Przebieg procesu technologicznego 
naprawy.

−      Zasady demontażu maszyn.

−      Zasady montażu i docierania maszyn.

−      Mycie maszyn, podzespołów i części.

−      Weryfikacja części.

−      Sposoby napraw zużytych części.

−      Regeneracja zużytych części.

−      Środki konserwacyjne.

−      Konserwacja maszyn i urządzeń.

−      Techniczne warunki odbioru maszyn po naprawie.


Ręczne narzędzia pomiarowe MITUTOYO

Warto zobaczyć;

Technologia klejenia

regulamin konkursu orki 

6.4.  Obsługa i naprawa 
maszyn, 
urządzeń i 
narzędzi 
rolniczych

 

128 -160

 

128. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z obsługą i naprawą maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

Konkurs Wiedzy o B H P w Rolnictwie;


129. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z obsługą i naprawą maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.130. Przeglądy techniczne maszyn,  urządzeń i narzędzi rolniczych.


131. Dokumentacja techniczna i instrukcje  maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


132. Obsługa techniczna maszyn,  urządzeń i narzędzi rolniczych.


133. Wykorzystanie instrukcji i dokumentacji przy obsłudze technicznej maszyn i urządzeń rolniczych.


134. Wykorzystanie instrukcji i dokumentacji do wykonania napraw sprzętu rolniczego.


135. Zasady wykonania obsługi technicznej maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

136. Zasady oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


137. Zasady kwalifikowania maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do rodzaju naprawy.


138. Diagnostyka maszyn, urządzeń i  narzędzi rolniczych.


139. Weryfikacja części podzespołów  maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


140. Techniczne warunki odbioru maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych po naprawie.


141. Zasady doboru metod diagnostycznych do ustalenia usterek i uszkodzeń narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych.


142. Rodzaje zużycia części maszyn i zespołów roboczych maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


143. Wpływ luzów połączeń części maszyn i zespołów roboczych na jakość pracy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


144. Sposoby rozpoznania usterek i uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


145. Kwalifikacja maszyny do naprawy - ćwiczenia.


146. Kwalifikacja maszyny do naprawy - ćwiczenia.


147. Zasady dokonywania wpisów w książce przeglądów technicznych dotyczących przeglądów technicznych.


148. Zasady dokonywania wpisów w książce przeglądów technicznych dotyczących napraw awaryjnych.


149. Zasady analizy przebiegu procesu pracy urządzenia na podstawie wpisów w książce przeglądów technicznych.


150. Celowość dokonywania wpisów w książce przeglądów technicznych dotyczących przeglądów technicznych i napraw.


151. Zasady klasyfikowania napraw sprzętu rolniczego na podstawie pracochłonności i kosztów.


152. Zasady oceny opłacalności wykonania regeneracji lub wymiany poszczególnych elementów roboczych.
153. Zasady kwalifikacji zużytych elementów do naprawy lub wymiany uwzględniając koszty operacji.


154. Korzyści z rozłożenia planowanych napraw w czasie.


155. Zasady przeprowadzenia kalkulacji kosztów wykonania naprawy.


156. Zasady przeprowadzenia kalkulacji kosztów wykonania naprawy.


157. Analiza kosztów napraw sprzętu rolniczego w gospodarstwie.


158. Koszty napraw.


159. Kalkulacja kosztów napraw - ćwiczenia.


160. Kalkulacja kosztów napraw - ćwiczenia.

 

32

−      Przepisy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze i naprawach maszyn, urządzeń i 
narzędzi rolniczych.

−      Przeglądy techniczne maszyn, 
urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Dokumentacja techniczna i instrukcje maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Obsługa techniczna maszyn, 
urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Dokumentacja obsługi technicznej i
 napraw maszyn, urządzeń i narzędzi 
rolniczych.

−      Ocena stanu technicznego maszyn,
 urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Kwalifikowanie maszyn, urządzeń i 
narzędzi rolniczych do naprawy.

−      Diagnostyka maszyn, urządzeń i 
narzędzi rolniczych.

−      Weryfikacja części podzespołów 
maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Techniczne warunki odbioru maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych po 
naprawie.

−      Koszty napraw.


 

 

 

 TESTY

Moduł I - Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń rolniczych

Moduł II - Rodzaje napraw i przeglądów maszyn i urządzeń rolniczych

Moduł III - Przyczyny uszkodzeń

Moduł IV -Proces technologiczny naprawy 

 

 

   Miniatura 10:00

BHP w Rolnictwie

3:18 Wypadki Maszyn Rolniczych

9:35 Włoski film BHP

4:35 Film BHP (drastyczne sceny)Miniatura 3:15

Chrońmy nasze dzieci

Bhp w rolnictwie.

Miniatura 25 filmów BHP, p.poż, eko, pierwsza pomoc,
Nasz zespół Nasz zespół

5 nowych filmów: pierwsza pomoc 

5 najnowszych filmów dotyczących pierwszej pomocy: porażenie prądem, użądlenie przez owada, rana z ciałem obcym, połknięcie substancji chemicznej i proste złamanie ręki. Przygotuj popcorn i miłego oglądania!   › Więcej

3:40 Prezentacja szkolenia okresowego BHP

5:17 Wirtualny szkoleniowiec BHP

Miniatura 3:45

BHP na Wesoło