Maszyny Rolnicze


Zarejestruj się na koncieZaloguj się tutajWarunki korzystaniaOchrona prywatnościCentrum Pomocy


 Podstawa Programowa  Standardy Wymagań Egzamin Zawodowy
 Wymagania Edukacyjne z przedmiotu maszyny rolnicze  Kryteria Oceniania z przedmiotu maszyny rolnicze  Zasady BHP dla uczniów ZSAiO na warsztatach mechanizacji
 Plan dyd - kl. 1 MOPiMR
  Plan dyd - kl. 2 MOPiMR  Plan dyd - kl. 3 MOPiMR

  MASZYNY  ROLNICZE
 PREZENTACJE MASZYN - authorSTREAM
 zsaio
Materiały edukacyjne dla uczniów ZSZ - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
Technika w rolnictwie Część 1  Technika w rolnictwie Część 2
  Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne Pojazdy i ciągniki rolnicze

Rozkład materiału z przedmiotu „Maszyny rolnicze”.

dla zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103                      Klasa 2 MOPiMR

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

                          

 

 

Przygotował: mgr inż. Ludwik Olek

Liczba godzin w cyklu kształcenia: 160            

Liczba godzin w klasie 2: 3 godziny tygodniowo x 32 tygodnie  =  96 godzin

Liczba godzin w klasie 3: 2 godziny tygodniowo x 32 tygodnie  =  64 godzin:

 

6.         Maszyny rolnicze

6.1.  Podstawy rolnictwa

6.2.  Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze

6.3.  Podstawy obsługi technicznej i napraw

6.4.  Obsługa i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych

 

Dział programowy

Jednostka tematyczna

Treści kształcenia z podstawy programowej

INFORMATOR

 

Nr lekcji

Temat lekcji

Liczba godzin

 

Klasa II

 

6.1.  Podstawy rolnictwa

 

1--30

 

1.Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu maszyny rolnicze


2. Znaczenie bezpieczeństwa pracy w  rolnictwie.


3. Siedlisko i jego czynniki.

4. Kategorie gruntów i klasyfikacja gleb.

5. Podstawowe pojęcia związane z glebą, jej żyznością i urodzajnością.

6. Analizowanie profili glebowych


7. Charakterystyka roślin uprawnych.


8. Grupy chwastów.

9. Grupy szkodników w uprawach roślin.

10. Rodzaje chorób roślin.

11. Charakterystyka środków do chemicznej ochrony roślin.

12. Metody ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami.

13. Chemiczna ochrona roślin.

14. Prace i zabiegi występujące w produkcji roślinnej.

15. Uprawa i doprawianie roli.

 

16. Wymagania pokarmowe roślin.


17. Rodzaje nawozów stosowanych w rolnictwie.


18. Nawożenie organiczne.

19. Nawożenie mineralne.


20. Wpływ nawozów na wzrost i rozwój roślin.


21. Posługiwanie się tabelą mieszania nawozów.


22. Siew i sadzenie roślin.


23. Obliczanie ilości wysiewu nasion.


24. Pielęgnacja  roślin.


25. Ochrona roślin.


26. Zbiór zielonek.


27.Zbiór zbóż


28. Zbiór roślin okopowych.


29. Gatunki zwierząt w rolnictwie.30. Charakterystyka i rodzaje pasz w żywieniu zwierząt.30

      Czynniki klimatyczne.

      Wpływ czynników 

klimatycznych na rozwój roślin.

      Czynniki glebowe.

      Rośliny uprawne.

      Chwasty.

      Szkodniki.

      Choroby roślin.

      Uprawa i doprawianie roli.

      Wymagania pokarmowe 
roślin.

      Nawożenie organiczne.

      Nawożenie mineralne.

      Siew i sadzenie roślin.

      Pielęgnacja i ochrona roślin.

      Metody ochrony roślin.

      Chemiczna ochrona roślin

      Zbiór zielonek.

      Zbiór zbóż.

      Zbiór roślin okopowych.

      Gatunki zwierząt w 
produkcji zwierzęcej.
      Charakterystyka pasz.

Skrócone Normatywy Produkcji Rolnej
Co daje wapnowanie? 17:52 Co daje wapnowanie?


Nawożenie mineralne 14:56 Nawożenie mineralne


Badanie Ph gleby 18:20 Badanie Ph gleby


Choroby kłosa 18:14 Choroby kłosa


Ważny materiał siewny 17:30
Hodowla ziemniaków 18:17
Zboża ozime 14:27
Dobry materiał siewny 17:30

Skup i przechowywanie rzepaku 18:13 Skup i przechowywanie rzepaku


Siew kukurydzy 9:44 Siew kukurydzy


Ceny zbóż - 11.09 6:56 Ceny zbóż - 11.09

http://e.sggw.pl/course/view.php?id=426
Eksploatacja-obliczenia


Kwalifikacja M1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103), Technik mechanizacji rolnictwa (311512)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014

Zadanie praktyczne ze strony CKEKwalifikacja M2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103), Technik mechanizacji rolnictwa (311512)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015 

6.2.  Maszyny, urządzenia i 
narzędzia 
rolnicze

 

31-9631. Rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

32. Przewidywanie zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


33. Pojęcie agregatu rolniczego. 


34. Rodzaje agregatów - charakterystyka


35. Sposoby ruchu agregatów.


36. Rodzaje maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


37. Charakterystyka maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


38. Zasady doboru maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do ciągnika celem pełnego wykorzystania mocy.


39. Zasady doboru maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych
w produkcji roślinnej.


40. Rodzaje i zadania zabiegów stosowanych w produkcji roślinnej.


41. Dobieranie zestawów agregatów  rolniczych do ciągnika - ćwiczenia.


42. Zasady doboru maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji zwierzęcej. 


43. Zasady doboru parametrów roboczych maszyn, urządzeń rolniczych i narzędzi rolniczych.


44. Koszty użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych.


45. Zasady obliczania kosztów użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. - ćw.


46. Koszty wykonania usługi sprzętem rolniczym.47. Ekonomiczne korzyści ze stosowania agregatów złożonych.


48. Rodzaje i zadania zabiegów  uprawowych.


49. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i narzędziom do uprawy roli.


50. Maszyny i narzędzia do uprawy roli.


51. Budowa i działanie maszyn do  uprawy roli. Zasady regulacji maszyn.52. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i narzędziom doprawiającym.


53. Maszyny i narzędzia do doprawiania  roli.


54. Budowa i działanie maszyn i narzędzi do doprawiania roli. Zasady regulacji maszyn.55. Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom do siewu i sadzenia.


56. Maszyny do siewu i sadzenia.

57. Budowa i działanie maszyn do siewu i sadzenia. Zasady regulacji maszyn.

58.Obliczanie próby kręconej i długości znaczników w siewnikach - ćwiczenia.59. Wymagania agrotechniczne dla  maszyn i urządzeń do  nawożenia.


60. Maszyny i urządzenia do nawożenia.

61. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do nawożenia. Zasady regulacji maszyn.

TEST - Maszyny do nawożenia
62. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i narzędziom do pielęgnacji roślin.

63. Maszyny i urządzenia do pielęgnacji  roślin.

64. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do pielęgnacji roślin. Zasady regulacji maszyn.
65. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i urządzeniom do ochrony  roślin.

66. Maszyny i urządzenia do ochrony  roślin.

67. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do ochrony roślin. Zasady regulacji maszyn.

68. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i urządzeniom o zbioru  zielonek.

69. Maszyny i urządzenia do zbioru  zielonek.

70. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do zbioru zielonek. Zasady regulacji maszyn.

71. Dobieranie zestawu maszyn do zbioru  zielonek w gospodarstwie - ćwiczenia.
72. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i urządzeniom do zbioru i  obróbki zbóż.

73. Maszyny i urządzenia do zbioru i obróbki zbóż.

74. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do zbioru i obróbki  zbóż. Zasady regulacji maszyn.

75. Maszyny i urządzenia czyszczenia i  sortowania nasion.

76. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i sortowania nasion.

77. Maszyny i urządzenia do suszenia  nasion. 

78. Wymagania agrotechniczne stawiane  maszynom i urządzeniom do zbioru  okopowych.

79. Maszyny i urządzenia do zbioru i  przechowywania ziemniaków.

80. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do zbioru i przechowywania ziemniaków. Zasady regulacji maszyn.

81. Maszyny i urządzenia do zbioru  buraków i innych roślin okopowych.

82. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do zbioru buraków i innych roślin  okopowych. Zasady regulacji maszyn.83. Wymagania stawiane urządzeniom do
transportu wewnętrznego.

84. Maszyny i urządzenia do transportu wewnętrznego.

85. Budowa i działanie urządzeń do transportu wewnętrznego

86. Wymagania stawiane urządzeniom do przygotowania i zadawania pasz.

87. Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz.

88. Budowa i działanie maszyn i urządzeń do  przygotowania i zadawania pasz. Zasady regulacji maszyn.
89. Wymagania stawiane urządzeniom do zaopatrywania gospodarstw w wodę.

90. Urządzenia do zaopatrywania  gospodarstw w wodę.

91. Budowa i działanie urządzeń do zaopatrywania gospodarstw w wodę.

92. Obliczanie zapotrzebowania  gospodarstwa na wodę - ćwiczenia.
93. Wymagania stawiane urządzeniom do  dojenia.

94. Urządzenia do dojenia.

95. Budowa i działanie urządzeń do dojenia.

96. Urządzenia do usuwania odchodów zwierzęcych.


 

66

−      Przepisy bezpieczeństwa 
pracy przy użytkowaniu maszyn, urządzeń i narzędzi 
rolniczych.

−      Rodzaje agregatów 
rolniczych.

−      Zasady zestawiania 
agregatów.

−      Sposoby ruchu agregatów.

−      Rodzaje i zadania zabiegów 
uprawowych.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i narzędziom do uprawy roli.

−      Maszyny i narzędzia do uprawy roli.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i narzędziom doprawiającym.

−      Maszyny i narzędzia do doprawiania
 roli.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom do siewu i sadzenia.

−      Maszyny do siewu i sadzenia.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom do 
nawożenia.

−      Maszyny i urządzenia do nawożenia.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i narzędziom do pielęgnacji 

roślin.

−      Maszyny i urządzenia do pielęgnacji
 roślin.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom do ochrony 
roślin.

−      Maszyny i urządzenia do ochrony 
roślin.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom o zbioru
 zielonek.

−      Maszyny i urządzenia do zbioru 
zielonek.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom do zbioru i 
obróbki zbóż.

−      Maszyny i urządzenia do zbioru zbóż.

−      Maszyny i urządzenia czyszczenia i 
sortowania nasion.

−      Maszyny i urządzenia do suszenia 
nasion.

−      Wymagania agrotechniczne stawiane maszynom i urządzeniom do zbioru 
okopowych.

−      Maszyny i urządzenia do zbioru

i przechowywania ziemniaków.

−      Maszyny i urządzenia do zbioru 
buraków i innych roślin okopowych.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do

transportu wewnętrznego.

−      Maszyny i urządzenia do transportu

wewnętrznego.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do

przygotowania i zadawania pasz.

−      Maszyny i urządzenia do przygotowania i zadawania pasz.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do

zaopatrywania gospodarstw w wodę.

−      Urządzenia do zaopatrywania gospodarstw w wodę.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do dojenia.

−      Urządzenia do dojenia.

−      Wymagania stawiane urządzeniom do usuwania odchodów zwierzęcych.

−      Urządzenia do usuwania odchodów 
zwierzęcych.
Zalecane zakupy:
KATALOG MASZYN ROLNICZYCH 2013
(na płycie CD)
Instrukcje:

Traktor Rolniczy New Holland TD60D , TD 70D , TD 80D , TD 90D,TD 95D...

Instrukcja Obsługi Ursus C- 360


Materiały do pobrania

Instrukcja obsługi ciagnika PRONAR


 

Klasa III

 

6.3.  Podstawy obsługi 
technicznej i 
napraw

 

97-127

97.Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu maszyny rolnicze


98. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych.


99. Podstawowe pojęcia techniczne z zakresu napraw i obsługi technicznej. 


100. Rodzaje napraw.

II - Rodzaje napraw i przeglądów maszyn i urządzeń rolniczych


101. Kwalifikowanie maszyn do naprawy.


102. Rodzaje przeglądów technicznych maszyn.

II - Rodzaje napraw i przeglądów maszyn i urządzeń rolniczych

103. Celowość stosowania przeglądów technicznych maszyn.

III - Rachunek ekonomiczny i kalkulacja kosztów napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych


104. Trwałość i niezawodność maszyn.

III - Dokumentacja naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych


105. Czynniki wpływające na niezawodność maszyn.

Podstawowe pojęcia z zakresu napraw i obsługi technicznej106. Czynniki wpływające na niedomagania maszyn.


107. Zużycia i uszkodzenia części maszyn.

III - Przyczyny powstania uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych oraz rodzaje ich zużycia


108. Przyczyny powstawania uszkodzeń części maszyn.


109. Rodzaje zużycia części maszyn.

Moduł I - Procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


110. Diagnostyka maszyn.

VI - Rozpoznawanie usterek i uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych


111. Znaczenie diagnostyki. 


112. Przebieg procesu technologicznego naprawy maszyn.


113. Zasady demontażu maszyny na zespoły i części.

II - Demontaż i montaż elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


114. Zasady montażu zespołów i docierania maszyn.


115. Znaczenie i istota mycia maszyn podczas obsługi technicznej i napraw.

116. Weryfikacja części.

III - Weryfikacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


117. Zadania weryfikacji części maszyn.

118. Sposoby przeprowadzenia weryfikacji części maszyn.


119. Weryfikacja części - ćwiczenia.


120. Określanie celowości naprawy zużytych części maszyn.

IV - Naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


121. Sposoby napraw zużytych części.


122. Sposoby regeneracji części maszyn.


123. Rodzaje zabiegów konserwacyjnych.

VI - Konserwacja i zabezpieczania antykorozyjne elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


124. Środki i zabiegi konserwacyjne.

VIII - Dobór metod zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją


125. Konserwacja maszyn i urządzeń.

V - Konserwacja maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i ocena ich stanu technicznego


126. Dobieranie środków myjących - ćwiczenia.

 

127. Techniczne warunki odbioru maszyn po naprawie.

II - Dokumentacja obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

 

 

 

 

30

−      Przepisy bezpieczeństwa pracy przy 
obsłudze i naprawach maszyn, urządzeń i 
narzędzi.

−      Pojęcia techniczne z zakresu napraw i obsługi technicznej.

−      Rodzaje napraw.

−      Kwalifikowanie maszyn do naprawy.

−      Typy przeglądów technicznych.

−      Trwałość i niezawodność maszyn.

−      Zużycia i uszkodzenia części maszyn.

−      Diagnostyka maszyn.

−      Przebieg procesu technologicznego 
naprawy.

−      Zasady demontażu maszyn.

−      Zasady montażu i docierania maszyn.

−      Mycie maszyn, podzespołów i części.

−      Weryfikacja części.

−      Sposoby napraw zużytych części.

−      Regeneracja zużytych części.

−      Środki konserwacyjne.

−      Konserwacja maszyn i urządzeń.

−      Techniczne warunki odbioru maszyn po naprawie.


Ręczne narzędzia pomiarowe MITUTOYO

Warto zobaczyć;

Technologia klejenia

regulamin konkursu orki 

6.4.  Obsługa i naprawa 
maszyn, 
urządzeń i 
narzędzi 
rolniczych

 

128 -160

 

128. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z obsługą i naprawą maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

Konkurs Wiedzy o B H P w Rolnictwie;


129. Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z obsługą i naprawą maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.130. Przeglądy techniczne maszyn,  urządzeń i narzędzi rolniczych.

I - Zakres i parametry techniczne obsługi technicznej pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych


131. Dokumentacja techniczna i instrukcje  maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

IV - Dobór i zamawianie części zamiennych do naprawy pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych


132. Obsługa techniczna maszyn,  urządzeń i narzędzi rolniczych.


133. Wykorzystanie instrukcji i dokumentacji przy obsłudze technicznej maszyn i urządzeń rolniczych.


134. Wykorzystanie instrukcji i dokumentacji do wykonania napraw sprzętu rolniczego.


135. Zasady wykonania obsługi technicznej maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

136. Zasady oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


137. Zasady kwalifikowania maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych do rodzaju naprawy.


138. Diagnostyka maszyn, urządzeń i  narzędzi rolniczych.


139. Weryfikacja części podzespołów  maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


140. Techniczne warunki odbioru maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych po naprawie.


141. Zasady doboru metod diagnostycznych do ustalenia usterek i uszkodzeń narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych.


142. Rodzaje zużycia części maszyn i zespołów roboczych maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


143. Wpływ luzów połączeń części maszyn i zespołów roboczych na jakość pracy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


144. Sposoby rozpoznania usterek i uszkodzeń maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


145. Kwalifikacja maszyny do naprawy - ćwiczenia.


146. Kwalifikacja maszyny do naprawy - ćwiczenia.


147. Zasady dokonywania wpisów w książce przeglądów technicznych dotyczących przeglądów technicznych.


148. Zasady dokonywania wpisów w książce przeglądów technicznych dotyczących napraw awaryjnych.


149. Zasady analizy przebiegu procesu pracy urządzenia na podstawie wpisów w książce przeglądów technicznych.


150. Celowość dokonywania wpisów w książce przeglądów technicznych dotyczących przeglądów technicznych i napraw.


151. Zasady klasyfikowania napraw sprzętu rolniczego na podstawie pracochłonności i kosztów.

V - Czasochłonność i koszty obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych


152. Zasady oceny opłacalności wykonania regeneracji lub wymiany poszczególnych elementów roboczych.
153. Zasady kwalifikacji zużytych elementów do naprawy lub wymiany uwzględniając koszty operacji.


154. Korzyści z rozłożenia planowanych napraw w czasie.


155. Zasady przeprowadzenia kalkulacji kosztów wykonania naprawy.


156. Zasady przeprowadzenia kalkulacji kosztów wykonania naprawy.


157. Analiza kosztów napraw sprzętu rolniczego w gospodarstwie.


158. Koszty napraw.


159. Kalkulacja kosztów napraw - ćwiczenia.


160. Kalkulacja kosztów napraw - ćwiczenia.

 

32

−      Przepisy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze i naprawach maszyn, urządzeń i 
narzędzi rolniczych.

−      Przeglądy techniczne maszyn, 
urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Dokumentacja techniczna i instrukcje maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Obsługa techniczna maszyn, 
urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Dokumentacja obsługi technicznej i
 napraw maszyn, urządzeń i narzędzi 
rolniczych.

−      Ocena stanu technicznego maszyn,
 urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Kwalifikowanie maszyn, urządzeń i 
narzędzi rolniczych do naprawy.

−      Diagnostyka maszyn, urządzeń i 
narzędzi rolniczych.

−      Weryfikacja części podzespołów 
maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

−      Techniczne warunki odbioru maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych po 
naprawie.

−      Koszty napraw.


 

 

 

 TESTY

Moduł I - Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń rolniczych

Moduł II - Rodzaje napraw i przeglądów maszyn i urządzeń rolniczych

Moduł III - Przyczyny uszkodzeń

Moduł IV -Proces technologiczny naprawy 

 

 

   Miniatura 10:00

BHP w Rolnictwie

3:18 Wypadki Maszyn Rolniczych

9:35 Włoski film BHP

4:35 Film BHP (drastyczne sceny)Miniatura 3:15

Chrońmy nasze dzieci

Bhp w rolnictwie.

Miniatura 25 filmów BHP, p.poż, eko, pierwsza pomoc,
Nasz zespół Nasz zespół

5 nowych filmów: pierwsza pomoc 

5 najnowszych filmów dotyczących pierwszej pomocy: porażenie prądem, użądlenie przez owada, rana z ciałem obcym, połknięcie substancji chemicznej i proste złamanie ręki. Przygotuj popcorn i miłego oglądania!   › Więcej

3:40 Prezentacja szkolenia okresowego BHP

5:17 Wirtualny szkoleniowiec BHP

Miniatura 3:45

BHP na Wesoło