Почетна

Univerzitet u Banjoj Luci, PMF

FIZIKA
Predmeti:

Mehanika, Termodinamika, Elektromagnetizam, Optika


USMENI DIO ZAVRSNOG ISPITA

Mehanika, Termodinamika:
20.06. i 17.07.   2017. u 09.00 casova
05.10.   2017. u 16.00 casova

Elektromagnetizam, Optika:
20.06. i 17.07.   2017. u 09.00 casova
05.10.   2017. u 16.00 casova


PISMENI DIO ZAVRSNOG ISPITA

Mehanika, Termodinamika:

14. 06. i 05.07.  2017. u 10.00 casova
28.09.   2017. u 10.00 casova

Elektromagnetizam, Optika:
15.06. i 06.07.  2017. u  09.00 casova
30.08. , 11.09. i 25.09.   2017. u 09.00 casova


 

Raspodjela bodova

Za nastavne aktivnosti: 0-5. Na racunskim vjezbama studenti rade zadatke koje su sedam dana ranije dobili za zadacu. Bodovi se upisuju u tabelu u osmoj (0-2) i petnaestoj sedmici semestra (0-3). 

Na testovima: 0-20.  Testovi se odrzavaju u trecoj sedmici semestra (ispredavano), sedmoj sedmici semestra (zadaci), jedanaestoj sedmici semestra (ispredavano) i petnaestoj sedmici semestra (zadaci) .

Na kolokvijima: 0-15. Na eksperimentalnim vjezbama student polaze kolokvije. Student ne moze poceti raditi vjezbu ako je dosao nepripremljen. Bodovi se upisuju u tabelu u osmoj (0-5) i petnaestoj sedmici semestra (0-10); u petnaestoj sedmici semestra polaze se izlazni kolokvij.

Na zavrsnom ispitu: 0-60.
Pismeni dio zavrsnog ispita, zadaci, 0-30;
usmeni dio zavrsnog ispita, ispredavano, 0-30.

Na pismenom dijelu zavrsnog ispita student treba da osvoji najmanje 15 bodova.
Uslovi za potpis: pohadjanje predavanja i racunskih vjezbi (minimalno 80%), uradjene sve eksperimentalne vjezbe, polozen izlazni kolokvij.


 

Bodovi i ocjene

0-50, nedovoljan (5)

51-60, dovoljan (6)

61-70, dobar (7)

71-80, vrlo dobar (8)

81-90, odlican (9)

91-100, odlican-izuzetan (10)

 
  

Linkovi

 

Fizika, http://www.fizika.rs.ba/

 

Focus, http://focus.aps.org/

 

 

 

Univerzitet, http://unibl.org/

 

Studentski parlament, http://www.studentskiparlamentbl.com/

 

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Physics

 

Maple, http://www.maplesoft.com/

 

UFN, http://ufn.ru

 
Interactive simulations, http://phet.colorado.edu
 
 
 
 
 
Preporucljivo je koristiti mnoge izvore (knjige, clanci, Web sajtovi, ljudi koji nesto znaju) i razmisljati svojom glavom.