Почетна

Univerzitet u Banjoj Luci, PMF

FIZIKA
Predmeti:

Mehanika, Termodinamika, Elektromagnetizam, Optika


USMENI DIO ZAVRSNOG ISPITA

Mehanika, Termodinamika:
07. 17. i 30. septembar  2015. u 09.00 casova

Elektromagnetizam, Optika:
07. 17. i 30. septembar  2015. u 09.00 casova


PISMENI DIO ZAVRSNOG ISPITA

Mehanika, Termodinamika:

 01. 14. i 23. septembar 2015. u 10.00 casova

Elektromagnetizam, Optika:
02. 14. i 25. septembar 2015. u 09.00 casova


 

Raspodjela bodova

Za pohadjanje nastave: 0-5.

Za nastavne aktivnosti: 0-10. Na racunskim vjezbama studenti rade zadatke koje su sedam dana ranije dobili za zadacu. Bodovi se upisuju u tabelu u osmoj (0-5) i petnaestoj sedmici semestra (0-5). 

Na testovima: 0-40.
Zadaci, 0-20, cetiri testa;
ispredavano, 0-20, cetiri testa. 
Testovi se odrzavaju u trecoj, sedmoj, jedanaestoj i petnaestoj sedmici semestra.

Na kolokvijima: 0-15. Na eksperimentalnim vjezbama student polaze kolokvije. Student ne moze poceti raditi vjezbu niti polagati kolokvij bez napisanog izvjestaja za prethodnu. Bodovi se upisuju u tabelu u osmoj (0-5) i petnaestoj sedmici semestra (0-10); u petnaestoj sedmici semestra polaze se izlazni kolokvij.

Na zavrsnom ispitu: 0-30.
Pismeni dio zavrsnog ispita, zadaci, 0-15;
usmeni dio zavrsnog ispita, ispredavano, 0-15.

Student koji prije zavrsnog ispita osvoji 51 ili vise bodova, polozio je ispit, ali je obavezan na zavrsnom ispitu pokusati povisiti ocjenu.


 


Student koji prije zavrsnog ispita ima 50 ili manje bodova, na usmeni dio zavrsnog ispita moze izaci
ako je na kolokvijima osvojio najmanje 8 bodova i
ako je na pismenom dijelu zavrsnog ispita dobio najmanje 5 bodova.


Bodovi i ocjene

0-50, nedovoljan (5)

51-60, dovoljan (6)

61-70, dobar (7)

71-80, vrlo dobar (8)

81-90, odlican (9)

91-100, odlican-izuzetan (10)

 
  

Linkovi

 

Fizika, http://www.fizika.rs.ba/

 

Focus, http://focus.aps.org/

 

 

 

Univerzitet, http://unibl.org/

 

Studentski parlament, http://www.studentskiparlamentbl.com/

 

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Physics

 

Maple, http://www.maplesoft.com/

 

UFN, http://ufn.ru

 
Interactive simulations, http://phet.colorado.edu
 
 
 
 
 
Preporucljivo je koristiti mnoge izvore (knjige, clanci, Web sajtovi, ljudi koji nesto znaju) i razmisljati svojom glavom.