Sedež VGC Skupna točka– Zaloška 54, Ljubljana (zemljevid)
Vodja centra: Tanja Petek
E-pošta: skupna.tocka@zpmmoste.net, Tel: 040/760-515
DELOVNI ČAS:
Med letom: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure
Julij in avgust: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure

Aktivnosti VGC Skupna točka potekajo na lokacijah:
ZPM Ljubljana Moste-Polje – Proletarska 1 (pritličje, levo), Ljubljana
Slovenska filantropija – Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana
Skupna točka Grosuplje – Taborska 6, Grosuplje
Skupna točka Vrhnika – Cankarjev trg 4, Vrhnika
VGC Hiša sadeži Logatec – Tržaška 105, Logatec

PROJEKT SOFINANCIRATA
Republika Slovenija – MDDSZEM in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada:

VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPNA TOČKA
Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine.Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021VGC HIŠA SADEŽI LOGATEC: Tržaška 105, Logatec

DELOVNI ČAS: torek, sreda 11.00-19.00, petek 8.00-16.00
hisa-logatec@filantropija.org; 070/892-903

REDNE AKTIVNOSTI

Ponedeljek

• 8.30: plesi v krogu z Darjo Bažec

Torek

• 8.15: telovadba za starejše (potrebne prijave)

•12.00: slovenščina za starše

• 18.00: antistres joga (potrebne prijave)

Sreda

• 10.00: skupina za mlade mamice (potrebne prijave)

•12.00: slovenščina za starše

Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek

• 13.00-17.00: učna pomoč za otroke iz socialno ogroženih družin (matematika, fizika, slovenščina, pomoč pri učenju – potrebne prijave)

Četrtek

• 18.00: študijski krožek medijske pismenosti (v sodelovanju s Socialno akademijo)

Petek in po dogovoru

• 9.00: računalniška pomoč za starejše (potrebne prijave)

Petek

• 15.00: pogovorna skupina za samopomoč in razvijanje socialnih veščin (vsak 2. in 4. petek v mesecu)


NOVOSTI V JUNIJU

Sreda, 6. junij

• 18.00: Zdravo živim – delavnica na temo zdravega življenjskega sloga v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja, ZD Logatec

Petek, 8. junij

• 17.00 – 20.00: delavnica kaj vse mora razumeti medijsko pismen državljan. Delavnico vodi Domen Savič, direktor zavoda Državljan D.

Sreda, 13. junij

• 18.00 – 19.30: Bachova cvetna terapija – predavanje o Bachovih cvetnih esencah in njihovih učinkih.

Četrtek, 14. junij

• 17:00: terenski ogled rimskih zidov in utrdb Klavstre na Lanišču ter na Hrušici pod vodstvom Alenke Fink (obvezne prijave)

Petek, 15. junij

• 17:00: večer Enke – skupaj z javnim zavodom Cene Štupar prirejamo turnir v igranju družabne igre s kartami Enka

Sobota, 16. junij

• 17:00 – 19.00: iz Logatca v Zahodno Afriko, potopisno predavanje Društva za otroke sveta

Sreda, 20. junij

• 18.00: Festival migrantskega filma v Grajskem parku Vitez:

- Projekcija filmov: »Kot gora« in »Bliže domu«,

- okrogla miza »Pogovarjajmo se o beguncih« in pogostitev v okviru multikulturne kuhinje


Ciljne skupine:
- družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
- osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
- starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
- družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
- otroci in mladi s posebnimi potrebami,
- migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
- romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
- enostarševske družine,
- invalidi.

Glavni cilji projekta:
- poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost; 
- ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost; 
- opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
- vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
- okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.


MESEČNI PROGRAMI BREZPLAČNIH VSEBIN IN DEJAVNOSTI PO LOKACIJAH:

VGC SKUPNA TOČKA: Zaloška 54, Ljubljana

DELOVNI ČAS: 
Med letom: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure
Julij in avgust: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure
Sobote in nedelje odprto za izredne dogodke. 


NOVOSTI V JUNIJU


13. JUNIJ ob 19.00: ODPRTA POGOVORNA SKUPINA: REJNIŠTVO V SLOVENIJI (Proletarska 1, soba 19; KONTAKT: veronika.prijatelj@gmail.com)

18. JUNIJ ob 18.00: DRUŽENJE OB POTOPISU - počitnice na Tajskem (Nena&Teja)


27. JUNIJ ob 16.00: POETIČNA ROKAVICA - znanstveno-ustvarjalna delavnica za otroke ranljivih socialnih skupin


REDNE AKTIVNOSTI

PONEDELJEK:
• 09.00 – 10.00: TELOVADBA IN RAZGIBAVANJE ZA ODRASLE (Tea Dorić)
• 10.00 – 11.00: URA ZA DRUŽBO – kreativna jutra ob kavi in čaju za odrasle
• 17.00 – 18.00: SKOZI ČAS (6 do 15 let) (prijave na skupna.tocka@zpmmoste.net)
18. 6. 2018 ob 18.00!: Druženje ob potopisu - počitnice na Tajskem! (Nena in Teja)
• 18.30 – 20.00: PRIDI NA JOGO! (obvezne prijave na skupna.tocka@zpmmoste.net)

TOREK:
• 16.00 – 18.30: UČNA POMOČ ZA OŠ IN SŠ (obvezne prijave na skupna.tocka@zpmmoste.net) - ZAKLJUČEK 14. JUNIJA!
• 17.00 – 18.00: J U P I! - Brezplačna vadba in ples za mlade (6 do 15 let) (prijave na skupna.tocka@zpmmoste.net) - telovadba na prostem

ČETRTEK:
• 10.00 – 11.00: RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA STAROSTNIKE (prijave na skupna.tocka@zpmmoste.net)
• 16.00 – 17.00: UČNA POMOČ ZA OŠ IN SŠ (prijave na skupna.tocka@zpmmoste.net) - ZAKLJUČEK 14. JUNIJA!
• 16.30 – 18.00: FAJN TEATER - otroška gledališka skupina (Teja Bitenc; prijave na skupna.tocka@zpmmoste.net) - ZAKLJUČEK 14. JUNIJA!

PETEK:
• 16.00 – 18.00: ZLATI ČOPIČ ZA VSE GENERACIJE – za ljubitelje slikanja in ustvarjanja (Urška Babuder; soba 19, Proletarska 1)
V JUNIJU nadaljujemo s podlagami raznolikih slikarskih tehnik, s poletnimi motivi. Kontakt: ateljebaburska@gmail.com- ZAKLJUČEK 15. JUNIJA!
• 16.00 – 18.00: Družabni popoldnevi – šah, karte, igre spomina in igre po lastni izbiri

VGC SKUPNA TOČKA GROSUPLJE: Taborska cesta 6, Grosuplje


Skupna točka ponuja brezplačne vsebine in dejavnosti:
- neformalno druženje in srečevanje
- informiranje obiskovalcev in uporabnikov
- dnevne medgeneracijske dejavnosti
- vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti vseh generacij in družbe
- delavnice s področja socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc
- vsebine, namenjene starostnikom (IKT, prenos znanja, gibanje...)
- vsebine namenjene lažjemu socialnemu vključevanju otrok in mladih
- vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc
- počitniški tabori in dejavnosti za otroke in mlade ter občasno varstvo otrok
- vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
- organizacija in vodenje skupin za samopomoč
- izobraževalne in praktične delavnice (ročne spretnosti, ustvarjalne delavnice)
- vsebine za razvoj pismenosti
- podjetniške delavnice

Projekt poteka v okviru Opertivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.
Prednostne osi:
9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe:
9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja:
9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

VGC SKUPNA TOČKA: SLOVENSKA FILANTROPIJA, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 11, LJUBLJANA

DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka: 9.00-15.00
ziva.gabaj@filantropija.org; 031/286-275

REDNE AKTIVNOSTI

Ponedeljek

• 8.00: joga za starejše (potrebne prijave)

• 10.00 – 11.30: telovadba za ženske


NOVOSTI V JUNIJU

Petek, 1. junij

• 9.00 – 11.00: spoznajmo in okusimo jedi iz Sirije

Torek, 5. junij

• 10.00 – 12.00: pogovorna skupina za starše, babice in dedke, tete in strice (potrebne prijave)

Četrtek, 7. junij

• 10.30 – 12.30: spoznavanje in izdelava naravnih domačih čistil za dom (potrebne prijave)

Torek, 12. junij

• 17.30 – 19.00: Bachova cvetna terapija – predavanje o Bachovih cvetnih esencah in njihovih učinkih.

Četrtek, 14. junij

• 10.00 – 12.30: medkulturni kozmetični kotiček za ženske

Ponedeljek, 18. junij

• 14.00 – 16.30: iz kuhinje diši – spoznajmo in pripravimo jedi iz Sirije (potrebne prijave)

Četrtek, 21. junij

• 14.00 – 16.30: iz kuhinje diši – spoznajmo in pripravimo jedi iz Eritreje (potrebne prijave)

Četrtek, 28.  junij

• 10.00 – 12.00: ustvarjalno kreativne delavnice za otroke (potrebne prijave)

VLJUDNO VABLJENI!


VGC SKUPNA TOČKA VRHNIKA: Cankarjev trg 4, Vrhnika

DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka: 8.00 – 16.00

eva.licof@zpmmoste.net; 064/259-033

FACEBOOK


JUNIJ:

Ponedeljek, 4.,11.,18. 6. ob 9.00 do 12.00 – Ustvarjalno druženje ob kavi (VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4)

Torek, 6.,11.,19., in 26.6. ob 9.00 do 12.00 Brezplačni tečaj šivanja  (VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4) (obvezne prijave)

Torek, 6.,11.,19., in 26.6.  ob 18.00 do 20.00 Dobro sem, pa ti? Brezplačni trening dobrega počutja (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4)

Sreda, 6., 13., 20., in 28.6 ob 17.00  Podporne skupine za mamice, za dodatne informacije smo dosegljivi na mail naslovu ali mobi številki (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4)

Četrtek., 7.6. ob 18.00: Predstavitev knjige Mala malca, zgodba o preobrazbi oz. kako shujšati?

Četrtek ,7., 14., 21., in 28.6. ob 9.30 - Čajanka za iskalce zaposlitve  (VGC Skupna točka, Cankarjev  trg 4)

Četrtek, ob 10.00 Brezplačna Joga - Poskrbimo zase (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) (obvezne prijave)

Četrtek  3.5, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5 ob 12.00 -Brezplačna Fitnes vadba za iskalce zaposlitve (Bj Fit, Pod Hruševco 48c)

Petek, 1., 8., 15.,22.,29.6. ob 10.00  - Skupaj se daleč pride, na vrh Planine (dobimo se pri Štirni vsak petek dopoldne, podporno druženje in lahkotni pohod na hrib, zaželjene predhodne prijave)

Sobota, 2., 9., in  16.6 ob 10.00 Brezplačni tečaj tenisa za otroke (Športni park Vrhnika, teniško igrišče; obvezne prijave)


Poziv za občane!

V mesecu maju in juniju Skupna Točka Vrhnika in Teniški klub organizirata brezplačni tečaj tenisa za otroke. Za čim boljšo izvedbo projekta bi potrebovali nekaj teniških loparjev, zato Vas lepo prosimo, če imate doma stare ali neuporabljene teniške loparje, da jih prinesete v naš center (VGC Skupna točka, Cankarjev trg 4) ali pa se obrnete na Teniški klub.

Že vnaprej hvala vsem donatorjem in Teniškemu klubu Vrhnika za pomoč pri izvedbi projekta.
Ċ
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,
31. avg. 2017 06:23