KAKO POMAGATI?

Če želite pomagati ... preberite več...

Če pa želite ostati anonimni pa lahko nakažete sredstva na:
ZPM Lj.Moste.Polje, Proletarska 1, Ljubljana
Namen: humanitarna pomoč
Sklic/referenca: SI00 103
Transakcijski račun:
IBAN: SI56 3300 0000 1303 865
BIC: HAABSI22

Hvala v imenu otrok, mladih ljudi in družin!

Humanitarni projekt - VOLJA VSELEJ NAJDE POT

Je vstopna točka humanitarne pomoči družinam v stiski vse Slovenije. Več...

Prve družinske počitnice

Preprosto gre za to - da ogromno družin še nikoli ni bilo skupaj na počitnicah na morju ali v hribih. Še nikoli. Zadnjih pet do deset let pa več kot polovica revnih družin ni zmogla niti na enodnevni družinski izlet. In, da bi leto-polno žalosti in pomanjkanja družini prineslo vsaj teden dni brezskrbnega predajanja drug drugemu, skupnega, organiziranega preživljanja prostega časa - bi lahko uresničili ta projekt.

Tudi jaz zmorem

Štipendijski sklad za tiste dijake, ki morajo, če želijo nadaljevati srednje šolanje vsaj dva ali tri dni v tednu delati, da si prislužijo za vozovnico, učbenike, plačljive dejavnosti v srednji šoli.

Pomoč pri upravljanju s financami za družine v stiski

Pomoč pri upravljanju s financami za družine v stiski je sestavni del celostne pomoči družinam, ki so se znašle pod robom življenjskega minimuma. Ki s sredstvi s katerimi razpolagajo ne morejo preživeti. Ki s proračunom družine ne morejo zagotavljati kvalitetnega življenja otrok in mladostnikov, ne morejo pomagati otrokom do osnovnih dobrin potrebnih za življenje, zdravje, izobraževanje ali okrevanje. Ki nimajo ustreznih pogojev za varno bivanje…..

Pomoč pri upravljanju s financami za družine v stiski je namenjeno pridobivanju in porabi humanitarnih finančnih ali materialnih sredstev za družino, ki prosi za pomoč. Pomoč pri upravljanju s financami je preverjanje dejanskega materialnega in finančnega stanja družine, prosilke za humanitarno pomoč. In je spremljanje namenske porabe humanitarnih sredstev, pomeni za kar so bila zbirana in posredovana. In je pomoč družinam pri načrtovanju preživetja z razpoložljivimi sredstvi po uporabi sredstev humanitarne pomoči.

Osnovni namen pomoči pri upravljanju s financami družinam je torej:

1. Preverjanje dejanskega stanja – stiske družine.
Predstavnik ZPM Ljubljana Moste Polje,na privolitev družine, ki prosi za humanitarno pomoč – vstopi v domovanje družine. Pogovori se o stiski, potrebah in preveri razmere v katerih biva družina. Ob tem tudi morebitno premoženje, status in podobno. Preveri odnose v družini in kam-razen ZPM, se je doslej obrnila po pomoč in v kakšniobliki ter koliko jo je prejela, če sploh. Na osnovi zbranih podatkov predlaga obliko pomoči (finančna, materialna) in oceni višino pomoči, ki bi družini omogočila odpravo stiske in dostojno življenje. V kolikor ugotovi, da je družina potrebna tudi psihosocialne pomoči jo vključi tudi v ta projekt, ki poteka na ZPM Ljubljana Moste Polje

2. Predlog porabe humanitarnih sredstev: Ko ZPM pridobi ali poskrbi za finančno ali materialno pomoč določeni družini, poskrbimo za strogo namensko in optimalno porabo sredstev. Če je sredstev več, kot jih družina potrebuje – predlagamo tudi kako razporediti sredstva za prihodnje.

3. Dokazila o porabi humanitarnih sredstev: Družina, ki prejme humanitarna sredstva je dolžna tudi izročiti,poslati, posredovati tudi dokazila o porabi sredstev.

4. Humanitarna sredstva so dodeljena družini za premostitev bolezni, revščine, elementarnih nesreč, smrti v družini, nakup invalidskih pripomočkov, sanitetnega materiala, oskrbo z vodo, elektriko in osnovnimi življenjskimi potrebščinami, predvsem pa zagotavljanje pogojev osnovnega preživetja in ohranjanje dostojanstva. Morebitni preostanek sredstev pa se vselej nameni za dvig kvalitete življenja otrok in družine kot celote.

Zato, skupaj z družino, pripravimo tudi načrt življenja družine v prihodnje, kar pomeni tudi gospodarno ravnanje z družinskim proračunom.

Pomoč pri upravljanju s financami za družine v stiski je sestavni del celostne obravnave družine v stiski. Pomeni nudenje finančne, materialne, psihosocialne in finančne podpore in opolnomočenja družine.

Prehrana za otroke in družine v stiski

Poteka s pomočjo donacij podjetij in individualnih donacij ljudi. Revnim družinam, ki nimajo niti za prehrano otrok, pomagamo s prehrambenimi paketi. Uradne ure za humanitarno pomoč so vsako sredo, razen v času poletnih počitnic, ko otrokom omogočimo obiskovanje počitniškega varstva ali umik na letovanja, kjer so topli obroki vselej zagotovljeni.

Družina-družini

Je projekt, ki povezuje družino, ki potrebuje pomoč neposredno z družino, ki jo lahko nudi. Materialno, finančno in tudi drugače. Veliko je oblik in še več zgodb o uspešnem povezovanju.

Humanitarna pomoč družinam skozi medije

Predlogi družin in otrok, ki so potrebni humanitarne pomoči prihajajo iz cele Slovenije.

Bolezni, smrti, elementarne nesreče ali pa zgolj in samo peklenska revščina, nad katero obupujejo tako starši, kot njihovi otroci. Vse te zgodbe lahko zasledite tudi na zaslonih TV Slovenije, ki prijazno vabi gledalce, da pomagajo ljudem iz stiske. Hvala TV Slovenija, hvala ekipi Tednika (povezava RTV Tednik) in hvala ekipi Sobotnega popoldneva. Pomagali ste rešiti veliko usod majhnih in velikih ljudi, pa še jim boste. Hvala vam gledalci in vsi, ki z vašo pomočjo vračate ljudem dostojanstvo in moč za življenje! 

V okviru projekta Botrstvo, na valovih radia Val 202, vsak teden pomagate družini v stiski. 

Seveda pa otrokom in družinam izdatno pomagajo tudi pisni mediji - Hvaležni smo uredništvu časopisa Nedeljski dnevnik – Iskrice Nedeljskega, revije Ona, Jana, Naša žena.... Vsem, ki predstavljate usode družin – z otroki zato, da bi jim pomagali.Botrstvo v Sloveniji

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je v letu 2010 v čas in prostor umestila vseslovenski projekt Botrstvo v Sloveniji, da bi pomagali najbolj prikrajšanim otrokom in mladim po Sloveniji. Da bi jim z mesečno ali urgentno podporo omogočili vključevanje v življenje vrstnikov, enake možnosti, dostop do šolskih potrebščin, nakup plačljivih zdravil ter odkrivanje in razvoj njihovih talentov. Zgolj in le zato, da bi otrokom in mladim omogočili zdrav razvoj in doseganje življenjskih ciljev. / več...

Humanitarna letovanja

Potekajo v obmorski idilični vasici in še bolj idiličnem počitnškem domu Zambratija!
Vsako leto več jih je, ki brez skupnih prizadevanj ne bi doživeli objema morja, druženj z vrstniki, pa številnih dejavnosti, v katerih otroci in mladi odkrivajo in razvijajo svoje talente. Kjer se potrjujejo, merijo svoje zmogljivosti, krepijo zdravje in utrjujejo spretnosti. Kjer se zabavajo, učijo in prejemajo sporočila sprejetosti, potrditve, samouresničitve, tudi ljubezni!
Kjer se učijo, opremljajo za živjlenje in kjer se imajo le in samo lepo.
Humanitarna letovanja potekajo tudi v drugih obmorskih in gorskih krajih, kamor vabimo otroke in mlade nespodbudnih družinskih okolilj, da z vrstniki in nami preživijo nepozabne počitniške dni.
Hvala vsem, ki ste v teh prizadevanjih z njimi in nami!

Brezplačna pravna pomoč

Dnevno nas za vsakršno pomoč obišče veliko družin. Mnoge med njimi imajo nepredstavljive probleme z urejanjem socialnih pomoči, deložacij in podobno, kjer ugotavljamo kršitve pravic ljudi.

Zato smo na pobudo znane pravne strokovnjakinje Nine Zidar Klemenčič - pričeli s pilotskim projektom brezplačne pravne pomoči s področja socialne in stanovanjske problematike.

Prijave za pravno pomoč sprejemamo po elektronski pošti info@zpmmoste.net ali na telefon 01-5443-043.

Osebno pravno svetovanje, ki ga nudi gospa Nina Zidar Klemenčič, pa poteka po predhodnem naročilu vsakčetrtek od 16-18 ure na sedežu ZPM Lj. Moste – Polje.

Z znanjem do uspeha - brezplačna učna pomoč učencem in dijakom

Cilj projekta: Opremiti učence in dijake z ustreznim znanjem za napredovanje v šoli, za vključevanje v družbo vrstnikov, za postavljanje realnih ciljev. Opremiti učenca in dijaka s pravilnim samovrednotenjem in ga povezati z osebo, vredno zaupanja. Osebo, ki bo dosegljiva v času, ko jo učenci in dijaki potrebujejo.
Opis projekta: Vsak otrok si želi biti sprejet, srečen, uspešen. Tudi učno uspešen. Kar pa, žal, ni dano vsem. Tudi na učno uspešnost učencev vplivajo družinske razmere, socialni status, odnos učitelja do otroka, šolsko okolje, prijatelji.....

In skoraj ni otroka, učenca ali mladostnika, ki si ne bi postavil za cilj – biti srečen. Marsikdaj in marsikomu pa se zatakne že v Osnovni šoli.

Prav zato smo, pred skoraj dvema desetletjema, v prostor in čas postavili projekt Z znanjem do uspeha-brezplačna humanitarna učna pomoč. Zanje, za otroke, učence in dijake, ki ne zmorejo in ne znajo osvojiti ustreznega znanja. In tega do te mere, da bi zmogli napredovati v šoli, se uveljaviti v družbi vrstnikov, okrepiti samovrednotenje in si zastavljati optimistične življenjske cilje.

Otrokom in učencem smo torej ponudili prostovoljce. Tiste z veliko znanja, razumevanja, empatije, energije. Tiste srčne ljudi, ki učencem in dijakom odstirajo poti na poti do uspeha. Ki jim zmorejo in znajo ponuditi tudi psihosocialno pomoč. Učencem in dijakom torej pomagamo, če imajo težave z učenjem, težave z razumevanjem snovi, težave doma, s pomanjkanjem dobrin ali težave v odraščanju. Povsod kjer so otroci - smo mi. Prostovoljci Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.

Že drugo desetletje torej uspešno poteka projekt po ljubljanskih in okoliških osnovnih in srednjih šolah. Vanj je vključenih vse več otrok. Tistih, ki jih pesti revščina, socialna izključenost, ki jim niso dostopne osnovne dobrine za življenje in učenje. Tudi tisti, ki živijo v družinah brez spodbud, večkrat in v mnogo primerih ustrahovani, deležni vsakršnega nasilja, z izjemno nizko samopodobo in občutkom nevrednosti. Letno je v projekt vključenih tisoč in več otrok. In vsi, ki so deležni pozornosti prostovoljcev brezplačne učne in drugih oblik pomoči, razumevanja, podpore – postajajo učno uspešni, zmorejo napredovati in počasi ter vztrajno zmorejo tudi pravilno samovrednotenje. V šoli, družbi, življenju nasploh. In tako vsako šolsko leto posebej stopamo v življenja otrok, učencev, dijakov, mladih ljudi, ki nas potrebujejo. V šoli, doma, družbi. Opremljamo jih preprosto za življenje, ki jim na široko odpira svoja vrata.

Brezplačna zimovanja

Sneg razveseli vsakega otroka.

In navdušenje otrok, ko samostojno zmorejo prve korake na smučeh je nepopisno. Snežne strmine pa vabijo. Spremljevalci otrok, smučarski učitelji, animatorji in vzgojitelji podarjajo znanje in spretnosti slehernemu otroku in mlademu človeku. Ga izpopolnjujejo in urijo za veščine, ki jim prinašajo zadovoljstvo, novih znanj in samouresničevanja. In ko zmorejo drseti sami po snegu s smučmi, jim uspe tudi z deskami. Nadaljujejo pa z drsanjem po ledeni plošči. Vse v tednu dni razvoja spretnosti, znanja in krepitve zdravja, druženja z vrstniki, zabave in številnih dejavnosti, ki jih sproščajo, utrjujejo in pomirjajo.

AVTOBUS SREČE

Je projekt, ki otroke nespodbudnih družinskih okolij opremlja s sprejetostjo, toplino, ljubeznijo… daleč stran od doma, v varnem okolju čudovitega počitniškega doma Zambratija. Ob morju in v njem. Otroke spremljajo strokovnjaki različnih strok, ki jim v številnih dejavnostih pomagajo odstirati probleme in travme.
Ċ
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,
26. avg. 2016 00:40