Botrstvo v Sloveniji

Spletna stran: www.boter.si

V Sloveniji je preveč otrok, ki zaradi materialne stiske ne morejo na počitnice, ne morejo v šolo v naravi ali na tabor s svojimi sošolci. Prikrajšani so za tako same po sebi umevne spodbude za svoj razvoj. Ujeti so v težko in žalostno okolje svojega vsakdana, kjer ni prostora za sproščenost in smeh, za prijetne izkušnje druženja in spoznavanja drugačnega okolja. Ni spodbud za prizadevanje k boljšemu jutri, saj sploh ne vedo, kako ta boljši jutri zgleda. Vemo, da si vsak po svoje prizadevamo nekaj narediti, a da bi bili pri pomoči bolj učinkoviti, smo se odločili za organizirano akcijo. Zato smo pričeli s projektom Botrstvo v Sloveniji. 
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je v letu 2010 v čas in prostor umestila vseslovenski projekt Botrstvo v Sloveniji, da bi pomagali najbolj prikrajšanim otrokom in mladim po Sloveniji. Da bi jim z mesečno ali urgentno podporo omogočili vključevanje v življenje vrstnikov, enake možnosti, dostop do šolskih potrebščin, nakup plačljivih zdravil ter odkrivanje in razvoj njihovih talentov. Zgolj in le zato, da bi otrokom in mladim omogočili zdrav razvoj in doseganje življenjskih ciljev.

Nakazila preko plačilnega naloga UPN/SEPA v sklad botrstva:
Prejemnik: ZPM LJ. MOSTE-POLJE, PROLETARSKA 1, LJUBLJANA
Koda namena: CHAR
Namen: BOTRSTVO
IBAN: SI56 0201 2002 0297 991
BIC: LJBASI2X
Referenca (splošno nakazilo za botrstvo): SI00 115

Pomagate lahko tudi z SMS donacijami v sklad botrstva:
Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo BOTER5 na 1919 in prispevajte 5 evrov za pomoč otrokom iz projekta Botrstvo v Sloveniji.Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Izimobila, Debitela, Simobila, Telemacha. Pogoji in navodila za sodelovanje so objavljeni na tej povezavi
Otrokom iz Botrstva pa so namenjene tudi donacije ob glasovanju na radiu Val 202. S sporočilom SMS s ključno besedo VAL1, VAL2, VAL3, VAL4 ali VAL5 na številko 1919 boste prispevali 1 evro za projekt Botrstvo v Sloveniji. Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Izimobila, Debitela, Simobila, Telemacha. Pogoji in navodila za sodelovanje so objavljeni na tej povezavi.Kako projekt poteka?

Botrstvo izbranemu varovancu:

Botrstvo pomeni finančno pomoč z mesečnim prispevkom 30,00 EUR (ali več) za enega varovanca, pri čemer so sredstva v celoti posredovana od botra k otroku. V projekt Botrstvo v Sloveniji so lahko vključeni otroci in mladostniki od rojstva do polnoletnosti, izjemoma pa tudi starejši, če so vključeni v izobraževalni proces in imajo zdravstvene ali druge razvojne težave ali ob posebnih razmerah. Že vključeni mladoletni varovanci lahko prejemajo pomoč iz projekta do konca srednješolskega izobraževanja, v kolikor se redno šolajo. Predloge za vključitev otrok v botrstvo posredujejo svetovalne službe vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških in mladinskih domov, strokovne službe centrov za socialno delo ter strokovni delavci drugih ustanov in organizacij, ki delujejo v lokalnem okolju in poznajo otroke in mladostnike ter njihove družinske in druge razmere. Predlogi so obravnavani sproti skladno s pravilnikom Komisije za humanitarna vprašanja ZPM Ljubljana Moste-Polje ter z upoštevanjem kriterijev, ki so navedena v pravilih delovanja projekta Botrstvo v Sloveniji. 
Otroku in družini, za katerega je sklenjeno botrstvo, se podatki botra ne posredujejo. Boter prejme pravo ime otroka, njegovo starost in na kratko opisane življenjske razmere otroka, ki mu botruje. Zaradi varnosti in zaščite identitete otroka, se neposredni stik med botri in varovanci ne vzpostavlja. 

Enkratne donacije v sklad botrstva:

Če bi želeli darovati sredstva za otroke brez redne mesečne obveznosti, lahko prispevate enkratno donacijo v sklad botrstva (podatki so navedeni zgoraj in na www.boter.si). Sredstva sklada so uporabljena za kritje izpada mesečnih plačil botrov, kar pomeni, da se razporedijo med več pomoči potrebnih otrok in so zato zelo dragocene. Poleg tega so namenjena podpori otrokom, ki botra nimajo in občasni izvedbi izletov ter letovanj za otroke in mladostnike.

Kako postanete botrica oziroma boter?

Enostavno. Na sledeči povezavi: www.boter.si izpolnite elektronsko prijavo in v najkrajšem možnem času vam po pošti pošljemo dopis z opisom varovanke ali varovanca ter podatke za izvedbo donacij. Če se vam kasneje zgodi, da ne boste mogli več nakazovati denarja, lahko kadarkoli od dogovora odstopite, brez kakršnihkoli zapletov in posledic, razumeli bomo. Veseli bomo le vašega obvestila o prenehanju botrovanja, da bomo lahko otrokom čim hitreje poiskali drugo pomoč.
Kako še lahko pomagate? Tako, da to pismo razširite po svoji socialni mreži. Tudi če ne zmorete enkratno ali redno finančno prispevati, boste na ta način naredili veliko. Zanesljivo se bo med vašimi prijatelji in znanci našel kdo, ki lahko.
Spoštovani, pridružite se nam v botrstvu in skupaj ustvarjajmo lepši svet!

Donator meseca
Ċ
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,
14. mar. 2014 07:40
Ċ
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,
6. avg. 2015 06:23
Ċ
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,
6. avg. 2015 06:24
Ċ
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,
18. mar. 2014 06:14