MONTESSORI TABOR 2019 v izvedbi Preprostomontessori 
TERMIN: bo znan od marca 2019 dalje
Primerna starost: 5 do 14 let 
CENA: bo znana od marca dalje, vključen prevoz iz Ljubljane
PRIJAVE: prijave bodo odprte v aprilu 2019

Ob vsakodnevnem delu z otroki opažamo, da smo kot družba otrokom vzeli bistveno.
To je spontano in avtentično življenje v naravi in z naravo. S tem smo izgubili stik s seboj, občutek za sočloveka, naravo, ekologijo…
A verjamemo, da vsak otrok nosi v sebi težnjo biti del skupnosti in v njej tudi prispevati svoj delež, zato že peto leto pripravljamo Montessori tabor, kjer otrok pet dni preživi v družbi vrstnikov in v odnosu s čudovito pokrajino TNP.
Otrok si v zgodnjem šolskem obdobju nenehno zastavlja velika vprašanja o svetu in svoji vlogi v njem.
Njegova osnovna želja je medsebojno sodelovanje, radi so zgled in pomočniki mlajšim in radi sodelujejo z odraslimi.

V našem izrazito tekmovalno in ciljno naravnanem svetu je še bolj pomembno, da so otroci izpostavljeni izzivom, kjer premagujejo samega sebe in ne drug drugega. Na ta način raziskujejo meje svojih zmožnosti, svoje veselje, svoje danosti, tišino v sebi in v čudoviti naravi, estetiki. Le v odnosu s sovrstniki in ob konkretnem delu z rokami se lahko učijo in prepoznavajo svoja močna področja, talente in sprejemajo svoje šibkosti. Krepijo se v samostojnosti in vzpostavljanju zdravih medsebojnih odnosov. Otroci spoznavajo, da so napake le del učenja in postajajo suverena osebnost.

Naše življenje na taboru temelji na filozofiji in pedagogiki montessori. Večina animatorjev je pedagogov montessori in so v naših Preprostomontessori vrtcih dnevno v odnosu z otroki ali redno sodelujejo z nami …

Naš DAN na taboru: 

Po jutranjem prebujanju, urejanju svojih stvari, sob in po zajtrku začnemo dan s t.i. gibanjem na črti. S pomočjo teh vaj, kjer poleg pozorne hoje po črti vključujemo tudi elemente različnih vaj (Bryan gim, senzorna, taktilna integracije, joga, vaje čuječnosti …), uravnovesimo telo (s tem tudi možgane) in se pripravimo na dan. Dejavnost zaključimo z igro tišine, ko se vsi skupaj za nekaj trenutkov v tišini usmerimo sami vase in se povežemo z okolico (poslušamo šumenje potoka, žvrgolenje ptičkov …). To je tudi čas, ko se razdelimo v manjše skupine.

Dopoldan si otroci izberejo delo na različnih področjih oz. delavnicah (Vaje vsakdanjega življenja, Likovnice, Naravoslovna delavnica, Preživetje v naravi, Svedralnica …).
Vse DELAVNICE odgovarjajo na otrokovo potrebo po delu in ustvarjanju z rokami. Aktivna vključenost v delo vzbuja v otroku prirojeno radovednost, igrivost, vedoželjnost, željo po sodelovanju z drugimi in odgovornost.
Vaje vsakdanjega življenja:
Ta skupina otrok tisti dan skrbi za hišo in okolico. Skrbi za skupnost. Počistijo hišo, dvorišče, pripravijo jedilnik, jedilnico, povabijo na obede, skrbijo da imamo ves čas na razpolago pijačo in sadje …
Likovnice
Otrok svoje notranje duhovno doživljanje in tudi spretnosti najlaže in rad izrazi preko umetnosti. Na umetniški delavnici bo otrok spoznal in preizkušal različne tehnike od polstenja, tkanja, oblikovanja iz lesa in ostalih surovin narave in seveda slikarstvo.
Naravoslovna delavnica
Otroke zelo privlači spoznavanje živali in različni poskusi. Poglobljeno bomo spoznavali živalsko kraljestvo vretenčarjev, ki živijo v okolju TNP-ja. V naravi bomo poiskali in opazovali predstavnike nevretenčarjev: pajkovce, žuželke in stonoge. Mlajši otroci, ki se navdušujejo nad dinozavri, pa bodo lahko spoznavali, kako je njihovo življenje potekalo pred več milijoni let.
Poiskali bomo vrste lišajev, alpske in strupene rastline, vrste dreves, obliko listov in njihovih plodov.
Spoznavali bomo človeško telo in naše organe ter njihovo nalogo.
In otrokom najljubši - poskusi: kako naredimo oblak, galvanski člen, različni poskusi z ogljikovim dioksidom, kisline in baze, kako lahko ločim različne zmesi, magnetizem in še kaj …
Preživetje v naravi
Na delavnici bodo otroci spoznali, kako lahko preprosto preživimo dan ali dva v z naravo in pri tem ne oškodujemo narave. Kako si poiščemo in pripravimo hrano (užitne rastline, priprava ognjišča), si uredimo bivak in v njem spimo in kakšno opremo potrebujemo za to.
Svedralnica
Ko otroci uporabljajo pravo orodje in prave materiale, se lotevajo velikih projektov (npr. postavijo svojo hišico na drevesu, bivak, mlinček, lestev ali svoj tobogan, kar ima za njih tudi uporabno vrednost). Dobijo občutek, da zmorejo, da so napake samo del učnega procesa in dobijo globlje razumevanje, kako sploh deluje svet okrog njih. Skozi aktivno delo, ustvarjanje in igro utrjujejo znanja iz matematike, fizike, statike, naravoslovja, si bogatijo besedišče, ne da bi sploh vedeli, da se učijo.
Igre za ekipno vzdušje
Lepo je negovati našo enkratnost in različnost ter se učiti. Tako prepoznavamo, kako je prav vsak od nas pomemben košček za skupnost, skupni uspeh. Igre ekipnega vzdušja otrokom ponudijo prav to izkušnjo in jih hkrati skozi zabavo povezujejo v skupnost, kjer je vsak viden, slišan in sprejet.
Gre za nabor povezovalnih igric, v stilu taborniških/skavtskih preizkušenj, lova za zakladom, simulacij, spretnostnih izzivov, petja, gledališke igre in podobno.

V popoldanskem času gremo največkrat na krajši pohod (do Kranjske gore, Jasne, Kekčeve dežele …).

Po večerji, pred spanjem, pa je čas za prijetne skupne družabne večere.