O projekcie...

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym 2011-2012 przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowanej (ZPB) – Szkoła promująca Bezpieczeństwo, którego głównym założeniem jest zintegrowanie działań wszystkich środowisk i instytucji oraz władze samorządowe w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach. Projekt ten pilotuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, a bezpośrednio patronuje mu Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. W marcu 2011 roku nasza placówka założyła formularz o przystąpienie do ZPB. 

ZADANIA

Diagnoza środowiska szkolnego w aspekcie bezpieczeństwa wśród uczniów

Zwiększenie bezpieczeństwa w aspekcie technicznym i organizacyjnym szkoły

Nawiązanie współpracy z zewnętrznymi partnerami w celu realizacji projekt ZPB

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły

Informowanie i edukowanie nauczycieli nT. działań w ZPB

Informowanie i edukowanie uczniów nakierowane na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w szkole.

Integracja zespołów klasowych

Propagowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu 

NASI PARTNERZY 

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Przychodnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – Wydział III ds. Nieletnich

Zarząd Osiedla „Nawojowska”

Wyższa Szkoła Zawodowa w N. Sączu – kierunek Ratownictwo Medyczne

Rada Miasta – Radni z terenu Osiedla „Nawojowska”

Straż Miejska 

DZIAŁANIA 

Realizowanie tematycznych godzin wychowawczych

„Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać” – przedstawienie teatralne dla klas. I – III

„Bezpieczny Internet” – przedstawienie teatralne dla klas IV – VI i gimnazjum

Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych

„Bezpieczni w sieci „ – prezentacja multimedialna i prelekcja dla SP i gimnazjum

„Kibic – tak! Kibole – nie!” – spotkanie gimnazjalistów z przedstawicielem Klubu Kibica

Odpowiedzialność prawna nieletnich – prelekcja

Zajęcia prowadzone prze psychologa przy współpracy z SOIK

„Agresji stop” – konkurs plastyczny

„Uzależnieniu – nie!” – konkurs plastyczny

„Dzień dobrych uczynków”– akcja plakatowa promująca życzliwość

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” – konkurs literacki

Spotkanie uczniów gimnazjum z adwokatem

„Trzymaj formę” – program prozdrowotny

Pokaz i ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy

Prowadzenie zajęć w szkolnych kołach sportowych

Egzaminy na kartę rowerową i motorowerową

„Bezpieczna droga do szkoły na Sądecczyźnie „ – spotkanie uczniów klas I – III z policjantem

„Bezpieczna zebra” – zajęcia dla oddziałów „0” i klas I – III

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów

Podstrony (1): Działania 2015