Vriendschapsband met KeMoPoDi

            
Wie is KeMoPoDi?

"KeMoPoDi" is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 
  • Keur Moussa
  • Pout
  • Diender
Dit zijn drie landelijke gemeenten in Senegal. Gemeentelijke administratieve structuren bestaan er nog maar pas en vragen nog zeer veel ontwikkeling en ondersteuning. Deze gemeenten bundelen de krachten om op verschillende ter reinen samen te werken en op die manier sterker te staan dan alleen. Kemopodi vormt een unieke ruimte voor overleg tussen gemeentelijke gekozenen, de sociale organisaties, de technische en financiële diensten van de staat Senegal en mogelijke partners in het Noorden.


Hun doelstellingen zijn:
• het bevorderen van een deugdelijk bestuur en van de interne samenwerking
• het ontwikkelen en ter beschikking stellen van geschikte middelen om te komen tot gefundeerde beleidsbeslissingen
• het ontwikkelen van praktische kennis om samen de grote uitdagingen van de drie gemeenten aan te gaan
• het identificeren van de prioritaire projecten die een gemeenschappelijke aanpak vergen


Voorzitter:
Moustapha Sarr, burgemeester Pout
vice voorzitters 
Momar Ciss, burgemeester Keur Moussa
Alassane Ndoye, burgemeester Diender
voorzitter wisselt elke 18 maanden

Secretariaat:
Algemene secretaris: François Diouf, Keur Moussa
verantwoordelijk voor werkgroep gezondheid: Issa Ndiaye, Diender
verantwoordelijk voor werkgroep cultuur: Mour Gueye Samba, Pout
verantwoordelijk voor werkgroep milieu (afvalverwerking): Fatou Pouye, Keur Moussa
verantwoordelijk voor werkgroep onderwijs: Sénaba Diop, Diender
verantwoordelijk voor werkgroep communicatie: Serigne Tall, Pout

Financiën: 
Mamadou Lamine Dieng, Diender
samen met:
Ibrahima Ciss, Keur Moussa
Madjguene Derviche, Pout

KemoPoDi wordt ter plaatse ondersteund en begeleid in hun samenwerkingproces door de Senegalese organisatie 'Graim' - http://www.graim.sn 
Subpagina''s (1): Ondertekening samenwerking
Comments