5 ธันวาคม 2554 ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วิดีโอ YouTube

 
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภาคณะทูตานุทูต ข้าราชการกองทหารองครักษ์ กองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ตลอดจนพสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
 

วิดีโอ YouTube

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

 

ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรการแสดงบรรเลงและขับร้องเพลง "ภัทรมหาราชา" การแสดงโขน ชุด "เฉลิมราชย์พระบารมี" โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงเมดเล่ย์เพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเดือน" และ "แผ่นดินของเรา" โดยวงวีทรีโอ และออร์เคสตร้า การบรรเลงเพลง "ครองแผ่นดินโดยธรรม" โดยวงดุริยางค์เหล่าทัพและตำรวจ

 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments