KarácsonyTanulmányok - Статьи


Artykuły - Papers - Beiträge  • К предыстории русск. государь. — In: Studia Slavica Hung. 29 (1983) 71–110.— Перепечатано в кн: Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская и Москов­ская Русь. Сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. Москва: Языки славянской культуры, 2002, 554–590.

  • Karácsony. -- In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette Hajdú Mihály és Kiss Jenő. Budapest 1991. 664–670.


  • Vannak-e balti jövevényszavaink? In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra és Lengyel Klára. Bp.: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1999, 336–340.
  • Slavisch-ungarische Etymologien (tör ‘brechen; zerschlagen; reiben’, töröl ‘wischen’). — In: Bernhard Symanzik (Hg.) Studia Philologica Slavica. Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern (= Münstersche Texte zur Slavistik, Bd. 4). Teilband II. Münster—Hamburg—Berlin—Wien—London: LIT Verlag, 2006. 889–895.

  • Denevér, bőregér és a vámpír -pír-je. -- In: Magyar Nyelv 109 (2013). 457–462.

  • A magyar–szláv nyelvi kapcsolatok. In: Sudár Balázs; Szentpéteri József; Petkes Zsolt; Lezsák Gabriella; Zsidai Zsuzsanna (szerk.) Magyar őstörténet: Tudomány és hagyományőrzés. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014. pp. 205–210. (MTA BTK MŐT Kiadványok; 1.)


  • Zagadkowe staroukraińskie серенчъ ‘zbój’. -- In: Anna Budziak; Wiktoria Hojsak (red.), Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne. (= Studia Ruthenica Cracoviensia 11). Kraków: Scriptum, 2016. 419424. ISBN 978-83-65432-39-1

  • Honnan ered karácsony szavunk? --In: Jelenlét (Az Esti Hírlap melléklete) I/44 (Budapest, 1992. dec. 24.). I.
Tanulmányok - Статьи