Pierwsza pomoc - praktyka‎ > ‎Odma‎ > ‎

Odma wentylowa

Aby zrozumieć mechanizm tej odmy, najprościej wyobrazić sobie opłucną jako 2 szczelne worki włożone jeden w drugi. W prawidłowo działającym płucu rozciąganie worka zewnętrznego powoduje również rozciąganie tego położonego wewnątrz i powietrze jest dzięki temu zasysane przez górne drogi oddechowe do płuc. Jeśli jednak z zewnętrznym worku zrobimy dziurę, jego rozciąganie spowoduje napływ powietrza przez tą dziurę, a worek wewnętrzny zostanie uciśnięty przez to powietrze i nie dojdzie do zassania powietrza drogami oddechowymi. Tak właśnie powstaje odma wentylowa.

Skutki:

  • każdy wdech powoduje dopełnienie się odmy bez możliwości ewakuacji powietrza z opłucnej w trakcie wydechu. Gromadzące się powietrze może nawet spowodować ucisk na stronę zdrową i tam też zaburzać wentylację.
  • rosnące ciśnienie w klatce piersiowej zmniejsza powrót krwi żylnej do serca.

Objawy:

  • silny, nagły, kłujący ból w klatce piersiowej
  • płytki i szybki oddech
  • duszność
  • sinica
  • poszerzone żyły szyjne
  • objawy wstrząsu na skutek zmniejszonego powrotu żylnego
  • nie leczona może prowadzić do utraty przytomności i zatrzymania krążenia

Postępowanie:

Odbarczenie odmy przez nakłucie ściany klatki piersiowej grubą igłą w drugiej przestrzenie międzyżebrowej w linii środkowoobojczykowej. Na igłę należy nałożyć gumowy balon z niewielkim otworem. W trakcie wdechu opróżniony balon zapobiegnie niekontrolowanemu napływowi powietrza do jamy opłucnowej przez igłę, natomiast w momencie wydechu powietrze będzie mogło się ewakuować przez otwór w balonie.

UWAGA! Tylko przeszkoleni ratownicy mogą wykonać odbarczenie!

 
Comments