Strona główna

 

Zakres tematyczny tekstów publikowanych w Czasopiśmie obejmuje szeroko rozumiane prawo gospodarcze oraz inne gałęzie prawa w stopniu, w jakim dotyczą stosunków ekonomicznych i wykonywania działalności gospodarczej, a także problemy z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką gospodarki lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla zrozumienia tej tematyki.
(art. 1 ust. 4 Statutu)  


 Aktualności:
19-09-2012    Zapraszamy Czytelników do wyrażania swoich opinii nt. Czasopisma, jego numerów, artykułów w nich zawartych, konkretnych tez Autorów, strony internetowej, zasad publikowania itp. Prosimy o przesyłanie ich na specjalny adres: opinie.znpgih@gmail.com.

07-09-2012    Ukazał się Zeszyt 2!Uniwersytet Śląski w Katowicach