Jerzy Kędziora

http://jerzykedziora.com/index.php

Jerzy JOTKA Kędziora (ur. 1947 w Częstochowie) rzeźbiarz projektant, pedagog. Absolwent częstochowskiego Plastyka i gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych (prof. Fr. Duszenko, St. Horno-Popławski, A.Smolana).

Wystawia od lat 60-tych. Jest twórcą bardzo aktywnym i dostrzeganym. Na swoim koncie ma dziesiątki nagród artystycznych i kilka ministerialnych stypendiów twórczych.

Twórca i realizator rzeźb postaci balansujących. Pierwsze realizacje w Częstochowie i Norymberdze. Pomysłodawca i projektant cyklu rzeźb wróżebnych "Polskich postaci legendarnych i prehistorycznych" takich jak: Krak, Częstoch, Sandomir, Wars i Sawa, Piast Kołodziej, Skarbnik Śląski, Dwuwoj, ...

Autor cyklów rzeźbiarskich "Orszak Flory", "Pęknięty głos", "Rozdarte muzy", "Fałszywi prorocy", "Uniformy dowódcze", "Reanimowani", "Z odciągiem", ... tworzących zsyntetyzowany portret polaka czasów transformacji.

Zrealizował m.in.: pomniki Jana Pawła II, J. Długosza, Królowej Św. Jadwigi, K. Jańskiego, K. Pułaskiego, rzeźby plenerowe na Śląsku, w Częstochowie i Austrii, kaplicę Franciszkanów, szereg reprezentacyjnych wnętrz i wystaw muzealnych, ...

Prace swoje pokazywał na licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach w Polsce, Europie, Ameryce i Azji.

Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych sympozjach i festiwalach sztuki.

Prace artysty znajdują uznanie u wybitnych znawców i krytyków sztuki. Posiadają je w swoich zbiorach muzea i galerie w kraju oraz we Włoszech, Francji, Niemczech, Belgii, USA, Watykanie, Austrii, Bułgarii. Liczni kolekcjonerzy prywatni.

Za swoją twórczość uhonorowany został m.in. nagrodami: Wojewody Częstochowskiego, Prezydenta miasta Częstochowy, międzyregionalną im. K. Miarki, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związku Rzeźbiarzy, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Stypendiami twórczymi Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od szeregu lat pracuje w zarządach kilku związków i stowarzyszeń twórczych. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki do oceny sztuki współczesnej z zakresu rzeźby.

Podstrony (1): ***