Filharmonia im.Bronisława Hubermana

W tym roku  Filharmonia obchodzi 70 lat działalności Orkiestry Symfonicznej w naszym mieście. Pierwszy oficjalny koncert symfoniczny odbył się 2 marca 1945 roku w częstochowskim Teatrze Miejskim. Wkrótce Orkiestra usamodzielniła się i otrzymała pierwszą siedzibę przy ulicy Dąbrowskiego 16, która służyła Orkiestrze przez 20 lat. 
Od 1954 roku podjęto starania o budowę sali koncertowej. Ich efektem jest budynek, w którym filharmonicy pracują do dziś (30% kosztów powstałego obiektu to wkład mieszkańców miasta). We wrześniu 1965 roku Orkiestra przeniosła się do swojej nowej siedziby przy ulicy Konkielów (dziś: Wilsona), noszącej miano Dom Kultury "Filharmonia". 3 października 2012 roku zainaugurowano działalność w gmachu przy ul. Wilsona 16 po modernizacji. Tego dnia Filharmonia Częstochowska otrzymała oficjalnie imię Bronisława Hubermana. 
Podstrony (2): ** ***