Нові надходження

Нові надходження за січень 2014 року.

1. Архангельский Александр Дмитриевич. Пятое время года:Стихи. - Кировоград:Лысенко В.Ф., 2012. - 112с.
2. Бобик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів: Тлумачення, словотворення та слововживання. - Харків:Прапор, 2012. - 623с.
3.Бабенко Олег Олександрович. Самоцвіти степів полинових:Із спостережень над творчістю видатних земляків. - Кіровоград:Центрально-Українське видавництво, 2012. - 226с.
4. Безпалий Леонід Якович. Іти й не падать...:Збірка поезій. - Кіровоград:"КОД", 2005. - 52с.
5. Весела прогулянка:Вірші, загадки, оповідання. - К.:АВІАЗ, 2012. - 72с.:іл.
6. Дзюба Іван Михайлович. Не окремо взяте життя. - К.:Либідь, 2012. - 760с.:іл.
7. Енциклопедія історії України: У 10 т.Т. 9. - К.:Наукова думка, 2012. - 944с.:іл.
8. Зав"язкін Олег Володимирович. Загадки і таємниці нашої планети. - Донецьк: ТОВ "ВКФ"БАО", 2012. - 128с.:іл.
9. Завгородній Юрій. Задовгий день "Ч". Зона поза часом:Роман. - Львів:Кальварія, 2012. - 175с.
10. Киричок Тетяна Юріївна. Український тлумачний словник електронних видань. - К.:НТУУ "КПІ", 2012. - 128с.+вклейки (12с.).
11. Князі України. - Вид. 3-тє, виправлене. - К.:Казка, 2012. - 64с.:іл. - (Легенди та перекази).
12. Коротич Віталій Олексійович. Від першої особи:Вибране. - К.:Криниця, 2012. - 784с.:портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
13. Країни світу. Азія:Енциклопедія для дітей серед. шк. віку. - Сімферополь: Таврида, 2012. - 320с.:іл. - (Дитяча енциклопедія).
14. Країни світу. Європа: Енциклопедія для дітей серед. шк. віку. - Сімферополь: таврида, 2012. - 320с.:іл. - (Дитяча енциклопедія).
15. Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. Випуск ІУ. - Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2009. - 252с.
16. Кривульченко Анатолій Іванович. Водні об"єкти Кіровоградської області: Монографія. - Кіровоград:Імекс, 2011. - 356с.
17. Кузьменко Галина Ивановна. Разбуди успех в себе: Из собственного опыта. - Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2012. - 84с.
18. Кушерець Василь Іванович, Василашко В.Ф. Через терни - до України. - 2-ге вид., перероб. - К.:Знання України, 2012. - 152с.:іл.
19. Мачківський Микола Антонович. Коріятовичі:Історичний роман-міф. - К.:ТОВ Вид-во "Гетьман", 2012. - 560с.
20. Мензанюк Зірка Захаріївна. Зелені чари:Оповідання. - Чернівці: Букрек, 2012. - 176с.:іл.
21. Маковий Гарафина. "Прошу принять...":Беседы с журналистом, документальные материалы. - Черновцы:Факел Памяти марии, 2008. - 575с.
22. Палійчук Олекса. священний вогонь: Історичні повісті. - К.:ТОВ "Боривітер", 2012. - 150с.
23. Погорелов Юрий. Здравствуй, юность моя! - Симферополь:таврида, 2012. - 592с.:илл.
24. Полевіна О.Л., Архангельський О.Д. Стихія хай над нами владарює...:Вінки сонетів. - Кіровоград:Лисенко В.Ф., 2012. - 136с.
25. Рожок Володимир Іванович. Стефан Турчак. - К.:Либідь, 2012. - 248с.:іл.
26. Севак Паруйр. Немовкнуча дзвіниця:Поеми та вірші. - Львів:Каменяр, 2008. - 423с.:іл.
27. Сингаївський Микола Федорович. Доля у спадок:Авторська антологія перекладача. - Львів:Світ, 2012. - 400с.
28. Солдатенко Валерій Федорович. У вирі революції і громадянської війни (актульні аспекти вивчення 1917-1920рр. в Україні). - К.:Парламентське видавництво, 2012. - 272с.
29. Спорт: Енциклопедія для дітей серед. шк. віку. - Сімферополь:таврида, 2012. - 320с.:іл. - (Дитяча енциклопедія).
30. Стус Василь Семенович. Листи у вічність...:Твори. - Донецьк:ТОВ "ВКФ "БАО", 2012. - 272с.:іл.
31. Українська етнічна нація/Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. - К.:ЕКО-ПРДАКШН, 2012. - 192с.
32. Українські народні казки: Книга 16. Казки бойківщини. - Чернівці:Букрек, 2012. - 488с.:іл.
33. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2009). - К.:Кн. Палата України, 2012. - 100с.
34. Чудеса світу: Енциклопедія для дітей серед. шк. віку. - Сімферополь:Таврида, 2012. - 320с.:іл. - (Дитяча енциклопедія).
35. Черепков Володимир Федорович. Серед калинових хустин:Вибрані поезії. - К.:ТОВ Вид-во "Гетьман", 2012. - 320с.
36. Червінський В.І. Історія України:Джерельній літопис. - К.:КВІЦ, 2012. - 832с.


    

  

  

     

    
 

Comments