Струганець Любов Василівна

Струганець 
Любов Василівна

Доктор філологічних наук, професор кафедри методики викладання української мови і культури мовлення ТНПУ ім.В.Гнатюка


Біографія

 Народилася 25 липня 1967 року у м. Тернополі.
У 1988 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут.
Працювала вчителем української мови і літератури у середній школі № 24 м. Тернополя.
З 1989 року – викладач Тернопільського державного педагогічного інституту. Після навчання в аспірантурі у 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Культура української мови і мовна особистість учителя”.
У 1998–2001 роках була докторантом кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова (Київ).
У листопаді 2002 року в Інституті української мови НАН України захистила докторську дисертацію на тему “Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття”.
 З липня 2003 року – завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського державного (з серпня 2004 – національного) педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Сфера наукових інтересів:
 – культура мови, соціолінгвістика, лексикологія і стилістика української мови, методика навчання у вишах. 

У науковому доробку понад 100 публікацій. Серед них – навчальний посібник “Теоретичні основи культури мови” (Тернопіль, 1997), словник термінів “Культура мови” (Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000), монографія “Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття” (Тернопіль: Астон, 2002), навчально-методичні посібники для вищої школи. 

Керує мовознавчою секцією у філологічній комісії Тернопільського міського осередку Наукового товариства імені Шевченка. 

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова (Київ) і в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника (Івано-Франківськ).

Comments