Змей- роман от Петър Канев

Змей - роман от Петър Канев

На този сайт ще се качва глав апо глава романът "Змей" на Петър Канев. Този роман все още не е написан, но вече може да порчетете началото и първите глави.

Пояснение към редакторите и читателите: всички остарели думи, правописни, пунктуационни и стилистични грешки, както и всички останали несъответствия (неточни думи, изрази, епитети и метафори) са употребени преднамерено и нарочно, но не и самоцелно, а с чисто художествено-сугестивна цел (Авторът)

 

 

 

"Растеше много силен и хубав като Шива,

да радва всички змии и майка си щастлива."

 

                                                Махабхарата.

Comments