סרי לנקה SRI LANKA

בחר מתחתית הטבלה את העיר

סרי לנקה

הערות חשובות ללוח זה:
1. הזמנים מיועדים לאופק עיר זו בלבד.

 2. עלות השחר - מחושב לפי השיטה של "120 דקות" . בליל תענית מותר לאכול עד עלות השחר לפי שיטה זו המקדימה, כפסק הגרא"ח נאה.

 3. הזריחה האמיתית - מוקדמת מהזריחה הנראית ב4 דקות.

 4. סוף זמן ק"ש - מחושב לפי רבע היום מהזריחה האמיתית ועד לשקיעה האמיתית.

 5. חצות - חצי היום בין הזריחה האמיתית לשקיעה האמיתית.

 6. מנחה גדולה - אפשר להתפלל חצי שעה זמנית לאחר חצות היום.

 7. פלג המנחה - שעה ורבע זמניות לפני השקיעה האמיתית.

 8. שקיעה הנראית - מיועדת עבור 'תוספת שבת'. שיעור תוספת שבת הוא 4 דקות. מהשקיעה הנראית אסור לעשות שום מלאכה.

 9. שקיעה האמיתית - היא השקיעה ההלכתית שזמנה הוא 4 דקות לאחר השקיעה הנראית. בין השמשות מתחיל מהשקיעה האמתית. ההלכות הקשורות עם השקיעה - נמדדות לפי השקיעה האמיתית. כגון: הפסק טהרה, תינוק שנולד לענין ברית מילה וכו'.

 10. צאת הכוכבים - היינו צאת ג' כוכבים בינונים, בחישוב מדוייק לפי שיטת אדה"ז ב'סדר הכנסת שבת'.

 11. הדלקת נרות שבת קודש - 18 דקות לפני השקיעה הנראית. עיין לקוטי שיחות חט"ז עמ'  577.

 12. צאת השבת - 4 דקות לאחר צאת הכוכבים, לפי דברי אדה"ז ב'סדר הכנסת שבת'.

 הרב יעקב סנגאוי, שדרות לכיש 49/11 קרית גת,      ISRAEL

     054-5875770   (972)     singavy@gmail.com