Złote sztabki

Złoto lokacyjne w postaci sztabek ze złota jest bezpiecznym aktywem lokacyjnym. Dawniej banki gwarantowały swoją wypłacalność rezerwami ulokowanymi w złote sztabki. Dzisiaj banki mogą generować znacznie więcej pieniędzy niż w rzeczywistości posiadają.


Comments