графика‎ > ‎

видове графика

Според предназначението си графичното изкуство се дели на два основни вида – изящна графика и приложна графика.Класифициране на видовете графика може да се извърши и според следните показатели :
-         начини на изобразяване (повърхностна, висока и дълбокопечатна гравюра, монотипия, кредов картон, апликирана графика, графична рисунка, черно-бяла или цветна и пр.)
-         съобразно сюжетно-тематичното си съдържание (портрет, пейзаж, натюрморт и пр.)
-         според това дали е тиражирана или е в един отпечатък („уникална”) – напр. монотипията и др.
Изящна графика
Към изящната графика спадат произведенията със самостоятелно художествено значение (графични листа), които нямат строго определено практическо приложение и не са обвързани с литературен текст.Жанровото разнообразие в изящната графика е съпоставимо с това на живописта. Най- често използваните жанрове са фигуралната композиция, портрет, пейзаж и натюрморт.Приложна графика
Към ПРИЛОЖНАТА графика се включват онези графични произведения, които обхващат определено практико-приложно художествено направление. Жанровото разнообразие на приложната графика обхващаилюстрация, плакат, шрифт, хералдика,
 запазена марка, филателна марка, етикет и др.


Comments