ZiRA Service‎ > ‎ZiRA Casussen‎ > ‎

ZiRA als basis voor je eigen Architectuur Repository

ZiRA Casus Erasmus MC: ZiRA als basis voor Enterprise Architectuur Repository

Beknopte beschrijving

In het Erasmus MC hebben we de ZiRA gebruikt als basis voor onze eigen enterprise architectuur repository.
Vervolgens hebben we hier onze eigen organisatie specifieke concepten aan toegevoegd (organisatie's, dochters, thema's , pijlers, afdelingen)
De applicatie's uit de CMDB ingelezen en deze gekoppeld aan de applicatie functies.
Onze eigen architectuurprincipes toegevoegd
De datacenters, servers, netwerken, en node uit de infrastructuurlaag toegevoegd.

Deze enterprise architectuur repository gebruiken we als startpunt en basis in verschillende projecten en voegen daar projectafhankelijke elementen en views aan toe.

We gebruiken hiervoor Enterprise Architect (Sparx)
Bovenstaande plaatje laat het startscherm zien van de Erasmus MC Enterprise Repository (HTML View).

Een illustratief voorbeeldMet dank aan (ex)-collega Alex van den Berg voor het opbouwen van de Erasmus MC repository en uitwerking van dit voorbeeld

De bedrijfsactiviteit afnemen anamnese (onderdeel van het werkproces verzamelen aanvullende informatie) wordt ondersteund door de applicatiefunctie Dossiervoering die geleverd wordt door de applicaties Hix, Gemstracker en BSI. We gebruiken de ZiRA referentieprocessen omdat deze voor onze architectuurvraagstukken vooralsnog voldoende zijn. 

De uitgewerkte procesontwerpen zijn vaak te gedetailleerd en (bijna) op handelingsniveau om het overzicht en inzicht in de samenhang te behouden. 
Wel zijn de processtappen in de uitgewerkte processen gebaseerd en geïnspireerd op de ZiRA bedrijfsactiviteiten. 
In onderstaand voorbeeld het klinisch proces op hoofdlijn bestaande uit meerdere deelprocessen (oranje elementen, gemodelleerd met BPMN in Enterprise Architect).


Voordelen gebruik ZiRA

Door gebruik te maken van het metamodel, structuur en de concepten van de ZiRA als basis gaf ons dat houvast en een kick-start bij het opzetten van onze repository. Het is wel van belang je eigen  organisatie specifieke elementen aan toe te voegen en de ZiRA vooral te zijn als hulp en richtinggevend en niet voorschrijvend als een standaard waar niet van afgeweken mag worden.  
Comments