ZiRA Service‎ > ‎

Andere Referentie Architecturen

Onderstaand een overzicht van andere relevante Nederlandse referentie architecturen.
Naar relevante internationale referentie architecturen.
13 items worden weergegeven
NaamEigenaarBetreftOntwerp (URL)
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
NaamEigenaarBetreftOntwerp (URL)
5 lagen Interoperabiliteitsmodel NL NICTIZ Model dat inzichtelijk maakt wat er allemaal nodig is om informatie-uitwisseling in de zorg in de praktijk te realiseren. link 
AORTA VZVZ Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg link 
Architectuur IZO Zorginstituut / Architectuurboard IZO de verzameling afspraken over standaarden, richtlijnen en alle andere gegevens die een optimale samenwerking tussen ketenpartijen mogelijk maken link 
HIS-Referentiemodel NHG Nederlandse Huisartsen genootschap Ruim 25 jaar is het HIS-Referentiemodel dé leidraad voor het inrichten van huisartsinformatie-systemen (HIS’en). Het is daarmee de basis voor de informatie-uitwisseling in de eerste lijn. Het HIS-Referentiemodel beschrijft de benodigde begrippen en functionaliteit van een HIS die van belang zijn voor de zorgverlening. De beschrijving is systeemonafhankelijk. link 
HORA SURF HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs. Is ook goed bruikbaar voor het onderwijs binnen de UMC's. De Zira heeft zich laten inspireren door de HORA link 
LIDA Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland Het kerndoel van deze architectuur is het bevorderen van een effectieve en efficiënte informatievoorziening in de langdurige zorg, in het bijzonder in het domein van de Wet langdurige zorg (Wlz). link 
NORA ICTU De NORA is bedoeld als richting gevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid.. De NORA staat aan het hoofd van een familie van (referentie-)architecturen, waarbij de dochters de moeder verfijnen link 
NORA dochters Diverse De NORA Familie link 
Open group Forum Healthcare / HERA Healthcare Enterprise Reference Architecture Open group The Forum is developing a person-centered, value-based approach to ubiquitous interoperability. It employs global, collaborative, and cross-disciplinary perspectives. Its work products are innovative, open, and accessible link 
PURA GGD Gestandaardiseerd model voor de informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. De PURA is vastgesteld door de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid als landelijke richtlijn voor de GGD.  link 
Referentiemodel Zorg en ondersteuning Zorginstituut Nederland Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft gebruikers van iWmo, iJw en iWlz inzicht in overeenkomstige gegevens in de drie informatiestandaarden link 
RIZA Grouls R, Laar van de W, Janssen J Referentie informatiemodel voor ziekenhuisapotheken link 
ZIM Nationaal Ziekenhuis Instituut / NVZ Ziekenhuis Informatie Model, bedoeld als standaard blauwdruk voor de informatievoorziening van een algemene ziekenhuis. link 
13 items worden weergegeven
Subpagina''s (1): Verschillen ZIRA en ZIM
Comments