Informatiemodel‎ > ‎

Relatie informatieobjecten met de Zorginformatiebouwstenen

Bij het registeren en vastleggen van gegevens is het van belang te beseffen dat gegevens vaker worden gebruikt. Dit betekent dat gegevens op een 'eenduidige, herbruikbare' wijze moeten worden vastgelegd. Hiervoor is in Nederland in het programma Registratie aan de bron een standaard ontwikkeld, de zorginformatiebouwstenen. Een zorginformatiebouwsteen beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting. Een zib bestaat uit een aantal (vaak gecodeerde) variabelen die het concept nader beschrijven of context geven.

Informatieobjecten uit de ZiRA hebben een ander doel en daardoor een andere granulariteit dan de zibs. Informatieobjecten zijn eenheden van informatie die relevant zijn vanuit een bedrijfsperspectief, ze worden afgeleid uit het bedrijfsproces of de bedrijfsactiviteit. De zibs hebben tot doel om een bepaald medisch concept nauwkeurig te beschrijven. Een informatieobject kan zijn opgebouwd uit één of meerdere zorginformatiebouwstenen. De set van zorginformatiebouwstenen is nog niet compleet, op basis van de informatieobjecten kan worden geverifieerd welke zibs er nog ontbreken. Dit geldt ook andersom, informatieobjecten zonder zibs moeten een representatie krijgen in de ZiRA. 

In het tabblad matrix IO-ZIB van de ZiRA spreadsheet in ZiRA Downloads zijn de informatieobjecten (voor zover dat mogelijk is) gelinkt naar de zorginformatiebouwstenen (zibs). De zibs geven een nadere invulling van de betreffende informatieobjecten. Het betreft een associatieve relatie, de relatie geeft een indicatie welke zibs gerelateerd zijn aan de informatieobjecten. 

Uitgangspunten bij de mapping:
  • Gebaseerd op de zib release 2015 of 2017;
  • Activiteit-IO's gaan uitsluitend over de activiteit en niet het resultaat, en worden in principe gemapt op de zibs GeplandeZorgActiviteit of VerpleegkundigeInterventie (excl. resultaat van de Interventie). IO-specialisaties van activiteit-IO's geven dan een inperking aan op de specifieke activiteit;
  • De beschrijving van de IO's is gehouden tegen de conceptbeschrijving van de zibs;
  • Een aantal IO's zijn verzamelingen van resultaten, en daarmee vaak gerelateerd aan meerdere zibs;
  • Bij IO-specialisaties van bv. Verslag gaat het vaak om een specifieke verslagsoort of categorie van verslagen van de zib TekstUitslag;
  • De mapping is als een UML- <Trace> relatie gemodelleerd.

Meer informatie over Registratie aan de bron en zorginformatiebouwstenen:
Binnen het programma Registratie aan de bron worden ook architectuurdocumenten uitgebracht:
  • Volume 1 Beschrijft de grondbeginselen van de zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden in de praktijk van de zorg.
  • Volume 2 Beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van zibs op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.
  • Nog meerComments