Informatiemodel‎ > ‎

Informatiemodel Zorg

Voor het bedrijfsdomein Zorg zijn de informatieobjecten opgenomen in een informatiemodel.  Het informatiemodel wordt ook wel een bedrijfsobjectmodel of een conceptueel gegevensmodel genoemd. Het is nadrukkelijk nog geen logisch gegevensmodel. Het model beschrijft de grotere eenheden van gegevens in een taal die breed in de organisatie herkenbaar is, en geeft dus nog geen details over de precieze gegevensstructuur.


Doel
Het doel van het informatiemodel is om de losse informatieobjecten in een context te zetten en de relaties tussen de objecten inzichtelijk te maken. Het model laat tevens zien hoe je in procesbeschrijvingen en -analyses de relatie met informatie weer kunt geven.


Toepassing
Het informatiemodel kan gebruikt worden voor het ondersteunen van organisatiebrede discussies over verantwoordelijkheden voor het beheren van gegevens (datamanagement en data governance). Het is een hulpmiddel voor onder andere:
  • BIV-classificatie (classificatie van gegevens ten behoeve van informatiebeveiliging)
  • EPV-classificatie (Europese privacyverordening)
  • informatieanalyse in processen
  • eenduidigheid (van taal en begrip) in het gebruik van informatie- of bedrijfsobjecten
  • masterdata management
  • data dictionary / informatie atlas
Voorbeelden van informatiemodellen uit ziekenhuizen zijn opgenomen in het ZiRA Praktijkboek.

Typen informatieobjecten

In onderstaande modellen zijn de informatieobjecten die binnen het domein Zorg bestaan weergegeven. De rode objecten (bovenste plaatje) zijn activiteit-informatieobjecten. Ze bevatten de informatie voor het bijhouden en beschrijven van een activiteit. De gele objecten (tweede plaatje) zijn de bijbehorende resultaat-informatieobjecten. We zien de meeste activiteit-informatieobjecten als een vorm van een order, deze worden aangevraagd en ingepland. Daarnaast zijn er ook activiteiten, zoals een interventie, die doorgaans niet aangevraagd worden.

Een nadere toelichting op de verhouding tussen deze twee typen informatieobjecten wordt gegeven onder het kopje Patroon, onderaan deze pagina.

Een informatieobject kan onderdeel zijn van een "groter" (groen) object, dit is aangegeven met de groene vierkante pijl (aggregatie). Het informatieobject Behandelplan is bijvoorbeeld opgebouwd uit verschillende vormen van een behandelplan zoals verpleeg-, verzorg- en therapieplan. De grijze pijlen in de modellen geven een associatie aan die in het label bij de pijl is aangeduid.

Er kan bij informatieobjecten ook sprake zijn van specialisaties, dit is aangeven met een blauwe pijl. Het informatieobject Verslag kent bijvoorbeeld veel specialisaties. Het verslag zelf is in het model weer een specialisatie van Resultaat. Resultaat kan naast Verslag bestaan uit bijvoorbeeld Contra-indicatie, Complicatie, Diagnose, of een Uitslag aanvullend onderzoek. Patiëntdossier, Verwijsinformatie en Agenda zien we als een verzameling van informatie. Zo is een agenda een verzameling van afspraken en een dossier een verzameling van resultaten.

Impliciete informatieobjecten: Van een aantal informatieobjecten zijn de relaties niet expliciet in de diagrammen opgenomen, maar deze zijn eigenlijk altijd wel aanwezig. Het betreft: Patiënt, Patiëntdossier, Zorgverlener, Zorgaanbieder en Zorgkennis.

Activiteit-informatiemodel


Informatiemodel ZORG Activiteitenv02yc.svgKlik op de plaat voor een grote versie waarmee je in het model kan zoeken, en de beschrijving krijgt van het object als je er met de muis boven hangt. 
Dit model is onderaan de pagina ook te downloaden in SVG-formaat die je met een SVG-viewer (bv Chrome of plugin bij je browser) kunt bekijken.

Resultaat-informatiemodel


Informatiemodel ZORG Resultatenv02yc.svg


Klik op de plaat voor een grote versie waarmee je in het model kan zoeken, en de beschrijving krijgt van het object als je er met de muis boven hangt. 
Dit model is onderaan de pagina ook te downloaden in SVG-formaat die je met een SVG-viewer (bv Chrome of plugin bij je browser) kunt bekijken.


legenda:
rood = activiteit-IO (de informatie over de activiteit)
geel = resultaat-IO (de informatie over het bijbehorende resultaat)
groen = verzameling informatieobjecten
blauwe driehoekige pijl = specialisatie (is-een)
groene vierkante pijl = aggregatie (maakt deel uit van)
grijze pijl = associatie (met label)
N.B. alle labels horen bij de grijze pijlen

Voor meer diagrammen en inzicht in het informatiemodel raadpleeg hier de HTML-view van de ZiRA in ArchiMate (HTML-export van de het ZiRA-model in Enterprise Architect).

Patroon

Om een consistent informatiemodel te krijgen is gebruik gemaakt van een achterliggend ontwerppatroon (design pattern). Het idee hierachter is dat een bedrijfsactiviteit enerzijds altijd leidt tot een "resultaat", of een "resultaat" van een andere bedrijfsactiviteit nodig heeft. Maar anderzijds is er ook een informatieobject voor het weergeven van de status/voortgang van de bedrijfsactiviteit zelf.

  • Het "activiteit"-informatieobject bevat de status / workflow informatie van de bedrijfsactiviteit (rood). 
  • Het "resultaat"-informatieobject bevat de input of output van een bedrijfsactiviteit, bijvoorbeeld: brief, labuitslag, verslag (geel).
In het informatiemodel brengen we op deze manier samenhang (relaties, hiërarchie en daarmee context) aan tussen de informatieobjecten (/gegevenstypen).


Dit patroon is losjes gebaseerd op het HL7 Unified Service Action ModelOp het ZiRA abstractie nivo is er echter geen verschil tussen 'moods' van de activiteit. Attributen benoemen we ook niet, deze zijn wel terug te vinden in bijvoorbeeld de zorginformatiebouwstenen die een meer logische invulling zijn van deze conceptuele informatieobjecten.

ą
Michael van der Zel,
12 jun. 2017 01:51
ą
Michael van der Zel,
12 jun. 2017 01:51
Comments