Interoperabiliteitsafspraken worden tussen betrokken zorgorganisaties gemaakt