Er worden eenduidige afspraken gemaakt over de soort gegevens die moeten worden uitgewisseld