Afgeleide principes

De Basisprincipes zijn doorvertaald naar afgeleide principes voor processen, informatie, applicatie en techniek. De afgeleide principes moeten gezien worden als een aanzet en ter inspiratie. Deze zijn bewust beperkt tot maximaal 5 afgeleide principes per laag, waarvan slechts enkele als voorbeeld zijn uitgewerkt. Er wordt niet gepretendeerd volledig te zijn en de afgeleide principes kunnen natuurlijk naar eigen inzicht worden gewijzigd, aangevuld of aangescherpt.

Afgeleide principes