Dienstenmodel‎ > ‎

Typen van zorg

Preventieve zorg
Bij preventieve zorg wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: primaire, secundaire en tertiaire preventie
 • Primaire preventie richt zich op het voorkomen van een gezondheidsprobleem;
  •             Bijvoorbeeld: gezondheidsvoorlichting, voedingsadvies, infectie(preventie)advies.
 • Secundaire preventie legt de nadruk op het vroeg ontdekken van een gezondheidsprobleem;
  •             Bijvoorbeeld: het bevolkingsonderzoek borstkanker, waarbij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar hun borsten kunnen laten controleren op borstkanker.
 • Tertiaire preventie is gericht op het voorkomen van herhaling van een gezondheidsprobleem.
  •             Bijvoorbeeld: dagboeken, zelfmetingen, thuismonitoring, leefstijladvies.

Acute Zorg
Zorg valt binnen acute zorg als de behandeling zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Acute zorg binnen het ziekenhuis is onder te verdelen in:
 • Spoedeisende zorg (op de spoedeisende hulp);
  • Bijvoorbeeld stabilisatie van de patiënt, eerste opvang bij flauwvallen, zetten gipsverband, traumazorg.
 • Klinische interventie;
  • Bijvoorbeeld reanimatie.
 • Verloskundige spoedzorg.
  • Bijvoorbeeld keizersnede.
Urgente Zorg
Bij urgente zorg kan de eerste behandeling minder snel beginnen dan bij acute zorg. Patiënten hebben meer invloed op de keuze van de behandeling. Na de triage bepaalt de arts de vervolgstappen.
 • Voorbeelden zijn diagnostiek van verdachte moedervlek, knobbel, e.d.
Electieve Zorg
Electieve zorg is goed planbare zorg. De patiënt heeft voldoende tijd om invloed te hebben op keuze, tijdstip en locatie van de behandeling.
 • Voorbeelden zijn staaroperatie, plaatsen knieprothese.
Chronische Zorg
Zorg die minimaal zes maanden duurt. Vaak zijn er veel verschillende behandeldisciplines bij betrokken.
 • Voorbeelden zijn COPD- en CVA-behandeling.
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg richt zich niet op de genezing van de patiënt, maar op het bevorderen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase.
Voorbeelden zijn emotionele ondersteuning van de patiënt en diens omgeving, pijnbestrijding, bestrijding van andere klachten.
 
(Deels ontleend aan de 4-deling in de zorg (Nebvi: J.B.L. Weinstock))
 
 
 
Comments