Dienstenmodel‎ > ‎

Dienstencatalogus

In de ZiRA is een aanzet gemaakt voor een dienstencatalogus, ook wel zorgproducten genoemd. In deze catalogus zijn diensten onderverdeeld in hoofdgroepen, categorieën en afgeleide diensten. 
In onderstaande lijst zijn de diensten opgenomen. Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn, hij staat open voor doorontwikkeling.

Een dienst wordt gekarakteriseerd door een aantal eigenschappen. De voornaamste eigenschappen die van een dienst worden vastgelegd zijn:
  • Te leveren input: Welke informatie en/of materialen dient de afnemer aan te leveren;
  • Te verwachten output: Welke informatie en/of dienst kan de afnemer verwachten;
  • Doorlooptijd: Wat is het tijdsbestek waarin de afnemer de output kan verwachten;
  • Aanvragers: Wie mogen de dienst aanvragen;
  • Afnemers: Voor wie is de dienst; (naast patiënten ook huisartsen, zorgverleners in andere ziekenhuizen, apothekers, zorgverleners in verzorgingshuizen)
  • Actoren: Opdrachtgever / Aanvrager / (Externe) leverancier / Uitvoerder / Patiënt;
  • Processen: Welke processen realiseren de dienst;
  • BeperkingenBijv. maximaal toegestane doseringen (cytostatica), onderzoek is niet toegestaan als patiënt metalen in het lichaam heeft, dienst mag alleen aangevraagd worden door bepaalde rol, etc.;
  • RelatiesHiërarchische relaties met en afhankelijkheden van andere diensten.
De invulling van deze eigenschappen is binnen de instelling nader te bepalen en wordt binnen de ZiRA niet verder uitgewerkt (en is derhalve in onderstaand lijst niet opgenomen)
19 items worden weergegeven
AfnemerBehoefte / VraagDienstHoofdgroepCategorieVoorbeelden (Afgeleide diensten)
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
AfnemerBehoefte / VraagDienstHoofdgroepCategorieVoorbeelden (Afgeleide diensten)
Patiënt wil verzorgd worden Behandeling Verzorgende behandeling  Ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen; bv. bij lichaamsverzorging, eten, drinken, lichaamshouding 
Patiënt wil behandeld worden Behandeling Operatieve behandeling  Galblaas verwijderen, heupoperatie, staaroperatie 
Patiënt wil behandeld worden Behandeling Medicamenteuze behandeling  Medicatie 
Patiënt wil behandeld worden Behandeling Paramedische behandeling  Fysiotherapie, ergotherapie 
Patiënt wil behandeld worden Behandeling Overige medische behandeling  Behandeling tijdens consult 
Patiënt wil behandeld worden Behandeling Overige behandeling  Radiotherapie 
Patiënt wil verpleegd worden Behandeling Verpleegkundige behandeling  Verpleegkundige interventies; wondverzorging, injectie geven, medicatie toedienen 
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Laboratoriumonderzoek Klinisch-chemisch onderzoek Klinische chemie, hematologie, endocrinologie 
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Laboratoriumonderzoek Microbiologisch onderzoek Klinische chemie, hematologie, endocrinologie 
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Laboratoriumonderzoek Pathologisch onderzoek Cytologisch onderzoek, huidbiopsie, immunofluorescentietechnieken 
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Overig Observaties  
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Functieonderzoek Hartfunctie ECG, Holter 
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Functieonderzoek Longfunctie Spirometrie, diffusie 
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Beeldvormend onderzoek Medische fotografie Diverse (licht)foto's 
Patiënt wil weten wat hij/zij mankeert Diagnosticeren    
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Beeldvormend onderzoek Radiologisch onderzoek Röntgen, CT, MRI, echo 
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Functieonderzoek Urologisch onderzoek Urodynamisch onderzoek 
Zorgverlener vraagt aan Aanvullend onderzoek Beeldvormend onderzoek Endoscopisch onderzoek Colono-, gastro, broncho-, artroscopie, etc. 
Patient wil advies Advies   Behandeladvies, mobilisatie-advies, voedingsadvies, ademhalingsadvies,  
19 items worden weergegeven
Comments