Toelichting


De applicatiefuncties zijn ondergebracht in de bedrijfsdomeinen Sturing, Zorg, Onderzoek, Onderwijs en Bedrijfsondersteuning. Binnen Zorg onderscheiden we subdomeinen vergelijkbaar met de subdomeinen uit het informatiedomeinmodel. Gezien de integraliteit en samenhang van de applicatiefuncties binnen Consult en Behandeling hebben we er voor gekozen deze domeinen in het applicatiemodel samen te voegen. Veel bedrijfsactiviteiten in alle domeinen worden ondersteund door generieke IT functies. Dit zijn  applicatiefuncties die domeinonafhankelijk generiek gebruikt worden. Binnen het applicatiefunctiedomein hebben we daarom een domein generieke IT functies toegevoegd met daarin een onderverdeling in 4 categorieën.


Bij het bepalen van de applicatiefuncties hebben we vooral gekeken naar welke applicatiefuncties nodig zijn bij de ondersteuning van de ZiRA bedrijfsfuncties en bedrijfsactiviteiten. Voor de zorg hebben we dit gedaan aan de hand van de uitgewerkte processen. Vervolgens hebben we ons laten inspireren op een aantal andere referenties en systemen. De voornaamste inspiratiebronnen zijn hieronder weergegeven.

 Domein    Inspiratiebronnen
 Sturing-  Bedrijfsfuncties vertaald naar applicatiefunctionaliteit
 Onderzoek-  Bedrijfsfuncties vertaald naar applicatiefunctionaliteit geïnspireerd op D4LS en de HORA
 Zorg- Gebaseerd op de ZiRA domeinen en bedrijfsfuncties binnen het bedrijfsdomein zorg
- Geïnspireerd op HL EHR-S FM 
- Uitgangspunten document EPD van NVZ
- Eigen inzichten verschillende ziekenhuizen (best-practices)
- Real Time Health Care concepten
- 3LGM
 Onderwijs - Bedrijfsfuncties vertaald naar applicatiefunctionaliteit geïnspireerd op de HORA
 Bedrijfsvoering-  Bedrijfsfuncties vertaald naar applicatiefunctionaliteit geïnspireerd op de HORA
 Generieke IT Functies-  Geïnspireerd op OIAm, NXP case en eigen ervaringen en kennis

Verwijzingen (voor zover publiek toegankelijk):

RSM; Referentie Systeemfuncties Model (RSM) voor eHealth toepassingen voor patiënten
NFU Data for lifescience (D4LS) web site.
3LGM; Drei-Ebenen-Meta-Modell zur Beschreibung, Bewertung und Planung von Informationssystemen im Gesundheitswesen
Uitgangspunten document EPD van het NVZ  (niet openbaar gepubliceerd, neem evt contact op met uw NVZ contactpersoon)

Onze ervaring is dat ieder model zijn eigen perspectief en doel heeft, afhankelijk van het doel en de gekozen granulariteit. We hebben er voor gekozen de ZiRA bedrijfsactiviteiten en bedrijfsfuncties leidend te laten zijn en de bovenstaande modellen als inspiratiebron te gebruiken. In het spreadsheet is daar waar van toepassing in het tabblad applicatiefuncties een associatieve verwijzing naar de inspiratiebron opgenomen.

Granulariteit
We hebben bewust gekozen, uit oogpunt van overzichtelijkheid, haalbaarheid en toepasbaarheid,  voor een beperkte detaillering van de applicatiefuncties. Een applicatiefunctie kan uit meerdere (sub)applicatiefuncties bestaan, dit wordt al veelal duidelijk uit de omschrijving. Mist u een applicatiefunctie dan is het waarschijnlijk dat dit één van de functies is die valt onder een beschreven applicatiefuncties.

Functies versus Services 
We hebben geen expliciet onderscheid gemaakt tussen intern gedrag (functies) en extern gedrag (services), dit is immers voor een (logsich) functiemodel niet relevant. De functies kunnen dus ook services zijn of visa versa. Verwerken nav Finale review
- generieke IT functies  verbijzondering van de diensten die ICT levert versus IT applicatiefunctie in bedrijfsondersteuning.  als onderdeel van bedrijfsondersteunig verduidelijken 
- niet de infrastructuur zelf, wel de functies
- granulariteit
- metamodel aanpassen, domeinen opnemen. 

Comments