Rekrutacja studentówWYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Na podstawie weryfikacji złożonych przez studentów formularzy zgłoszeniowych do projektu oraz w oparciu o kryteria i zasady rekrutacji określone w Regulaminie projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienia kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku. Wyniki rekrutacji zaprezentowano w poniższym pliku:


Wyniki rekrutacjiWYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU
INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI

Informujemy, że rekrutacja do projektu Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienia kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu została przedłużona do dnia 08.11.2018 roku.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu (ul. Pereca 2; pokój 118) lub Dziekanacie PWSZ Zamość przy ul. Hrubieszowskiej 24 lub ul. Zamoyskiego 64.OGŁOSZENIE

REKRUTACJA STUDENTÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU DO PROJEKTU

Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienia kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  ogłasza rekrutację studentów z II lub III roku studiów z kierunków: Bezpieczeństwo narodowe, Filologia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Pedagogika, Turystyka i rekreacja do udziału w projekcie realizowanym w ramach PO WER 2014 - 2020 "Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienia kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu oferowane będą następujące formy wsparcia projektowego:

  • 30h cykl dodatkowych zajęć warsztatowo – ćwiczeniowych przygotowujących do egzaminu z języka angielskiego TOEIC dla grupy 50% uczestników projektu
  • możliwość udziału w certyfikowanym egzaminie TOEIC oraz uzyskania certyfikatu z języka angielskiego
  • certyfikowane szkolenia e-learningowe dla studentów z kierunku Logistyka
  • certyfikowane szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla grupy najlepszych studentów z kierunku Mechanika i budowa maszyn
  • usługi doradztwa zawodowego
Docelowa liczba i struktura uczestników projektu przedstawia się następująco:

 Rocznik 2016/2017 (studenci III roku w roku akademickim 2018/2019)

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Bezpieczeństwo narodowe

47

16

31

Filologia

22

13

9

Finanse i rachunkowość

30

22

8

Logistyka

20

6

14

Mechanika i Budowa Maszyn

22

0

22

Pedagogika

28

26

2

Turystyka i rekreacja

19

13

6

RAZEM

188

96

92

 

Rocznik 2017/2018 (studenci II roku w roku akademickim 2018/2019)

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Bezpieczeństwo narodowe

43

28

15

Filologia

24

14

10

Finanse i rachunkowość

27

21

6

Logistyka

19

7

12

Mechanika i Budowa Maszyn

18

0

18

Pedagogika

20

18

2

Turystyka i rekreacja

16

10

6

RAZEM

167

98

69

 

Studenci ww. kierunków i roczników studiów zainteresowani udziałem w projekcie powinni zapoznać się z Regulaminem Projektu oraz złożyć w terminie od 09.10.2018 - 23.10.2018 w Biurze Projektu (ul. Pereca 2; pokój 118) lub Dziekanacie PWSZ Zamość przy ul. Hrubieszowskiej 24 lub ul. Zamoyskiego 64 wniosek rekrutacyjny (formularz zgłoszeniowy) zgodnie z poniższym wzorem.

Ċ
PPZ2 Zamość,
9 paź 2018, 00:13