Akademickie Targi PracyAKADEMICKIE TARGI PRACY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu organizują Akademickie Targi Pracy, które odbędą się w dniu 23.10.2019 w budynku PWSZ w Zamościu przy ul. H.J.Zamoyskiego 64.

Targi pracy są najlepszą okazją aby w jednym miejscu i czasie poznać aktualne oferty lokalnego rynku pracy, porozmawiać z pracodawcami o wymaganiach stawianych kandydatom, złożyć dokumenty aplikacyjne, otrzymać katalog targowy oraz materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców.

Targi adresowane są do studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
oraz do  pozostałych osób poszukujących zatrudnienia.

Firmy i instytucje zainteresowane udziałem w targach w roli wystawców oferujących miejsca pracy, praktyk, staży lub prezentujące stosowane metody i sposoby rekrutacji powinny złożyć w terminie do 10.09.2019 w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24) formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższym wzorem.