Thema: Zending en verkondiging

ZJ 26a    Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige
ZJ 502    Verkondig alle mensen
ZJ 704    Vrede voor alle mensen
ZJ 705    Het eerste woord zal vrede zijn
ZJ 760    Mijn vrienden zijt Gij, zegt de Heer
ZJ 841    Hoe zouden wij geloven, Heer