Thema: Zegen

ZJ 26d    De Levende zegene u
ZJ 26e    De Heer schenke ons zijn zegen
ZJ 26h    De Heer zij jou tot zegen
ZJ 529    Gij dienaars aan de Heer gewijd
ZJ 780    U Heer, zij lof gebracht